Јавне набавке


Документација за јавне набавке Фондације у 2021. години

Одлука – План јавних набавки за 2021. годину

Измене плана јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2021. годину

ОТВОРЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

КОНКУРС ЗА УРЕЂЕЊЕ НОВИХ МЕСТА У НОВОМ САДУ

Конкурсна документација за набавку услуге израде урбанистичко-архитектонског решења за уређење урбаних џепова (нових места) у Новом Саду у поступку набавке – конкурс за дизајн

Локација 1: ТРГ ГАЛЕРИЈА

  • Урбанистичке смернице

Информација о локацији 208-1 К.О.

Ситуација

  • Фото-документација

Локација 2: ПАРК – Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

  • Урбанистичке смернице

Информација о локацији 186 К.О.

Ситуација

Катастарска подлога са границом предметног простора

Постојећа вегетација предметног простора

Концепт инфраструктуре из важеће планске документације

Катастарска подлога са нивелационим решењем

Графика из ИДР-а СИТ (1)

Графика из ИДР-а СИТ (2)

Графика из ИДР-а СИТ (3)

Графика из ИДР-а СИТ (4)

Графика из ИДР-а СИТ (5)

  • Фото-документација

 

Локација 3: ВИДИКОВАЦ – МОСТ СЛОБОДЕ

  • Урбанистичке смернице

Информације о локацији за парцеле у Петроварадину

Ситуација

  • Фото-документација

 

Локација 4: ДЕО ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ УЗ БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ПАВЛА

  • Урбанистичке смернице

Информација о локацији 1809 К.О.

Ситуација

Скица постојећег парка

  • Фото-документација

 

Конкурс за дизајн за прикупљање идејних решења за излагање на националном павиљону Арс Електронике у оквиру Калеидоскопа културе 2021. у Креативном дистрикту

Обавештење о конкурсу за дизајн

Општи подаци о набавци

Технички опис

Критеријуми за оцењивање дизајна

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Упутство понуђачима за подношење дизајна / плана / пројекта

Објекат 11 – изгледи

Објекат 11 – пресеци

Објекат 11 – тлоцрти

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге дигиталне кампање ОП-2/02-850

Јавни позив за достављање понуда

Критеријуми за доделу уговора и остали захтеви набавке

Модел уговора

Техничке карактеристике

Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Трошкови припреме понуде – образац

Упутство понуђачима

 

Документација за јавне набавке Фондације у 2020. години

Правилник о ближем уређивању поступка набавки у Фондацији

План јавних набавки за 2020. годину – 19.08.2020.

План јавних набавки за 2020. годину – 21.02.2020.

 

ОТВОРЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности канцеларијског материјала број: ЈНМВ-1/01-453

 

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуге изнајмљивања Microsoft Cloud лиценци 2/02-677

 

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности намештаја за опремање пословног простора, број: ЈНМВ-1/02-559

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Прикази

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa рачунарске и мултимедијалне опреме за потребе сектора програма и комуникација број: ОП-1/01-558

 

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 

Конкурсна документација – измене 1

Питања и одговори

Одговори на постављена питања у вези са јавном набавком

 

Јавна набавка мале вредности услуге израде концепта и идејног решења за дизајн и планирање поставке мултимедијалне интерактивне изложбе о Милеви Марић Ајнштајн Нови Сад – Европска престоница културе 2021 број: ЈНМВ-2/01-452

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Документација за јавне набавке Фондације у 2019. години

План јавних набавки за 2019. годину
Измене и допуне Плана јавних набавки за 2019. годину
Измене и допуне Плана јавних набавки за 2019. годину 2

Измене и допуне Плана јавних набавки за 2019. годину 3

Измене и допуне Плана јавних набавки за 2019 годину 4

ОТВОРЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности намештаја за опремање пословног простора, број: ЈНМВ-1/02-559

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Прикази

Набавка услуге посредовања при куповини медијског простора на друштвеним мрежама Фејсбук, Инстаграм, Јутјуб, Гугл, Линкедин и Твитер, ЈНМВ-2/09-1609

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова на уређењу простора за активности програмског тока Визит Нови Сад, ЈНМВ-3/02-1608

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка рачунарске и мултимедијалне опрема за просторе програмског тока Визит Нови Сад, ОП-1/04-1607

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави 

Набавка разне опреме за опремање културних станица број: ОП-1/05-1606

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка разних материјала за потребе културних станица број: ЈНМВ-1/05-1605

 

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка услуге ресторана, ЈНМВ-2/08-1584

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуге организације и продукције догађаја (инфраструктура, логистика, сценски елементи, брендирање и друге услуге организације и продукције), број ОП-2/08-1583

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуге израде идејног решења за визуелне комуникације Новог Сада поводом пројекта Нови Сад 2021 – Европска престоница културе број: ЈНМВ-2/07-1552

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка намештаја за опремање канцеларија ЈНМВ-1/04-1569

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка намештаја ЈНМВ-1/03-1568

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка кетеринга ЈНМВ-2/06-1466

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуге организације и реализације наступа „Краља Чачка“ и бенда „Свемирко“, за Дочек 7528. године

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Мишљење о основаности примене преговарачког поступка

Одлука о додели уговора – наступ Краљ Чачка

Одлука о додели уговора – наступ Свемирко

Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуге организације и реализације наступа уметнице Кинга Глик за Дочек 7528. године-ППБОЈП-2/01-1428

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Мишљење о основаности примене преговарачког поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности горива број: ЈНМВ-1/02-1428

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Јавна набавка услуге штампе и рекламног материјала-ОП-2/05-1278

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка превозног средства, број: ОП-1/03-1348

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуге аудио, видео и фото продукције: број ОП-2/07-1330

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка истраживања културне партиципације особа са инвалидитетом

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка јавне набавке

Јавна набавка услуге реализације уметничких пројеката ученика средњих школа

Позив за достављаље понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуге техничке подршке реализацији догађаја (звук, светло, бина и остале техничке услуге) број: ОП-2/04-1276

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова пројектног тима, долазећих и одлазећих резидената и других лица по позиву а која учествују у реализацији програмских активности број: ОП-2/06-1289

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности услуге истраживања за потребе евалуације Пројекта „Нови Сад 2021- Европска престоница културе“ број: ЈНМВ-2/03-1040

Позив за достављање понуда

Позив за достављање понуда 2

Конкурсна документација

Конкурсна документација- допуна

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Закључак Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Конкурс за дизајн за набавку услуге израде урбанистичко-архитектонског решења за уређење урбаних џепова (Нова места) Број: КЂ2/01-962

Текст конкурса
Позив за достављање пријава
Одлука о резултатима конкурса 

Jавнa набавкa услуге организовања догађаја за потребе реализације пројекта „EYE NET“ број: ОП-2/03-909

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка услуге организовања курса страних језика – ЈНМВ-2/02-860

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору 

Набавка услуге истраживања за потребе евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ – ЈНМВ-2/01-822

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка јавне набавке услуге истраживања за потребе евалуације Пројекта 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права у поступку јавне набавке услуге истраживања за потребе евалуације Пројекта 

Решење Републичке комисије о одбијању поднетог захтева за заштиту права у поступку јавне набавке услуге истраживања за потребе евалуације

Набавка радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора објекта у Аполо центру – ЈНМВ-3/01-669

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 

Oбавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуге организације и продукције догађаја (инфраструктура, логистика, сценски елементи, брендирање и друге услуге организације и продукције), број: ОП-2/02-583

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка мултимедијалне, рачунарске и друге опреме за потребе реализације програмских активности Број: ОП-1/01-513

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне Конкурсне документације: Јавна набавка бр:ОП-1/01-513
Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка рачунарске опреме за потребе чланова пројектног тима број: ОП-1/02-514

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Питања и одговори 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена и допуна Конкурсне документације: Јавна набавка бр: ОП-1/02-514
Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa услуге реализације мултимедијалних садржаја и програма и специјалних ефеката број: ОП-2/01-571

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавнa набавкa канцеларијског материјала-ЈНМВ-1/01-508

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

Документација за јавне набавке Фондације у 2018. години

План набавки за Фондацију Нови Сад 2021 – Европска престоница културе
Техничка исправка 1
План јавних набавки за 2018 – измене и допуне 1
План јавних набавки за 2018 годину – измене 2

 

ОТВОРЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

 

Набавка услуга ресторана-ЈНМВ-2/13-1245

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуге истраживања јавног мњења – ЈНМВ-2/12-1244

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуге организовања курса страних језика – ЈНМВ-2/11-1243

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуге штампе и рекламног материјала – OП-2/02-1242

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка бине (мале) са пратећом опремом за потребе реализације културних догађаја (подршка пројекту ЕПК Караван)-OП-1/05-1200

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка мултимедијалне опреме за потребе програмских активности-ОП-1/06-1201

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуге организовања изложбе „1918“ у оквиру прославе стогодишњице присједињења Војводине Краљевини Србије, ЈНМВ-2/10-1188

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка мале вредности услуге реализације маркетиншког пројекта и промоције културних станица број:ЈНМВ-2/09-1157

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора 2

Набавка мултимедијалне, рачунарске и друге опреме која има за циљ стварање предуслова за реализацију партиципативних активности ОП-1/04-1099

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка расвете за потребе опремања пословног простора-ЈНМВ-1/07-1156

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

 

Набавка намештаја за опремање пословног простора-ЈНМВ-1/06-1043

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Спецификација – опрема и аксесоар
Табла и панел за писање
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору 3

Набавка кетеринга ЈНМВ-2/08-1098

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација – измене
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова пројектног тима, долазећих и одлазећих резидената и других лица по позиву а која учествују у реализацији програмских активности ОП-1/02-1042

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Набавка услуге мобилне телефоније ЈНМВ-2/07-1097

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга едукације у области стратешког планирања и менторског рада на изради петогодишњих планова рада установа културе на територији Новог Сада, број: ЈНМВ-2/06-1078

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору

Набавка намештаја за потребе реализације партиципативних активности ЈНМВ-1/05-1041

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка намештаја за опремање културних станица и ЕПК каравана ЈНМВ-1/03-1040

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка горива-ЈНМВ-1/04-1038

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора-набавка горива ЈНМВ-1/04-1038
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности услуга едукације у области стратешког планирања и менторског рада на изради петогодишњих планова рада установа културе на територији Новог Сада, број: ЈНМВ-2/05-1006-2

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

Jавна набавка услуге истраживања за потребе евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, број ЈНМВ-2/04-834

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге истраживања за потребе евалуације Пројекта „Нови Сад 2021- Европска престоница културе“, број: ЈНМВ-2/04-834
Конкурсна документација 
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка канцеларијског материјала, број ЈНМВ-1/02-832

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке канцеларијског материјала
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка за потребе спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса „Нова места“ за уређење урбаних џепова у Новом Саду, број KД-2/01-418

Позив за учешће на конкурсу за дизајн за набавку услуге израде урбанистичко-архитектонског решења за уређење урбаних џепова
Конкурсна документација за набавку услуге израде урбанистичко-архитектонског решења за уређење урбаних џепова (Нова места) у Новом Саду у поступку набавке – конкурс за дизајн, Јавна набавка бр. КД 2/01-418
Обавештење о резултатима конкурса за дизајн: урбанистичко-архитектонски конкурс за уређење урбаних џепова (нових места) у Новом Саду у поступку јавне набавке број КД-2/01-418

Јавна набавка мале вредности за услуге истраживања за потребе спровођења Конкурса „За Нова места“, број: ЈНМВ-2/03-376

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге истраживања за потребе спровођења Конкурса „За Нова места“, број: ЈНМВ-2/03-376
Конкурсна документација за набавку услуге истраживања за потребе спровођења Конкурса „За Нова места“ у поступку јавне набавке мале вредности (број ЈНМВ-2/03-376)
Питања и одговори
Одлука о додели уговора за набавку услуге истраживања за потребе спровођења Конкурса „За Нова места“, број: ЈНМВ-2/03-376
Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мултимедијалне, рачунарске и друге опреме за реализацију партиципативних активности, број: ОП-1/03-444

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке мултимедијалне, рачунарске и друге опреме која има за циљ стварање предуслова за реализацију партиципативних активности, број: ОП-1/03-444
Конкурсна документација за набавку мултимедијалне, рачунарске и друге опреме која има за циљ стварање предуслова за реализацију партиципативних активности у отвореном поступку јавне набавке (број ОП-1/03-444)
Одлука о обустави поступка јавне набавке мултимедијалне, рачунарске и друге опреме за реализацију партиципативних активности, број: ОП-1/03-444
Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Јавна набавка опреме за потребе реализације програмских активности, број: ОП-1/02-420

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке опреме за потребе реализације програмских активности (бине за одржавање културних манифестација), број: ОП-1/02-420
Конкурсна документација за набавку опреме за потребе реализације програмских активности активности (бине за одржавање културних манифестација) у отвореном поступку јавне набавке (број ОП-1/02-420)
Питања и одговори
Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке опреме за потребе реализације програмских активности (бине за одржавање културних манифестација), број: ОП-1/02-420
Обавештење о закљученом уговору

 

Jавнa набавкa радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора објекта у Аполо центру, број: ОП-3/01-377

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора објекта у Аполо центру, број: ОП-3/01-377
Конкурсна документација за набавку радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора објекта у Аполо центру у отвореном поступку јавне набавке (број ОП-3/01-377)
Главна свеска – ИДП
Пројекат архитектуре – ИДП 1
Пројекат хидротехничких инсталација-ИДП 1
Пројекат електроенергетских  инсталација-ИДП 1
Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација-ИДП 1
Пројекат машинских инсталација-ИДП 1
Спецификација санитарија
Спецификација расвета
Измене и допуне конкурсне документације за набавку радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора објекта у Аполо центру, број:ОП-3/01-377
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора објекта у Аполо центру, број: ОП-3/01-377
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности услуге организовања и управљања Новосадским волонтерским сервисом, број: ЈНМВ-2/02-234

Позив за достављање јавне набавке мале вредности услуге организовања и управљања Новосадским волонтерским сервисом, број: ЈНМВ-2/02-234
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуге организовања и управљања Новосадским волонтерским сервисом, број: ЈНМВ-2/02-234
Одлука о додели Уговора у поступку ЈН услуге организовања и управљања Новосадским волонтерским центром
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова пројектног тима, долазећих и одлазећих резидената и других лица која учествују у реализацији програмских активности, број: ЈНМВ-2/01-206

Позив за достављање јавне набавке мале вредности услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова пројектног тима, долазећих и одлазећих резидената и других лица која учествују у реализацији програмских активности, број: ЈНМВ-2/01-206
Конкурсна документација за набавку услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова пројектног тима, долазећих и одлазећих резидената и других лица која учествују у реализацији програмских активности, број: ЈНМВ-2/01-2066Конкурсна документација за набавку 
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова пројектног тима, долазећих и одлазећих резидената и других лица која учествују у реализацији програмских активности, број: ЈНМВ-2/01-206
Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка рачунарске опреме ОП-1/01-373

Позив за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке рачунарске опреме број: ОП-1/01-373
Конкурсна документација за набавку рачунарске опреме у отвореном поступку набавке (број ОП-1/01-373)
Питања и одговори
Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке рачунарске опреме, број ОП-1/01-373
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка електричне енергије у поступку јавне набавке мале вредности, број: ЈНМВ-1/01-232

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности електричне енергије, број: ЈНМВ-1/01-232
Конкурсна документација за набавку електричне енергије у поступку јавне набавке мале вредности, број: ЈНМВ-101-232
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке електричне енергије, број: ЈХМБ-1/01-232
Обавештење о закљученом уговору

Документација за јавне набавке Фондације у 2017. години

План набавки за Фондацију Нови Сад 2021 – Европска престоница културе.
План јавних набавки – Измене 1
План јавних набавки – Измене 2
План јавних набавки – Измене 3

 

ЗАТВОРЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

 

Јавна набавка мале вредности радова на уређењу пословног простора у Аполо центру, број: ЈНМВ-3/01-826

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова на уређењу пословног простора у Аполо центру, број: ЈНМВ-3/01-826
Конкурсна документација за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова на уређењу пословног простора у Аполо центру, број: ЈНМВ-3/01-826
Главна свеска (ИДП)
Пројекат архитектуре (ИДП)
Пројекат хидротехничких инсталација (ИДП)
Пројекат електроенергетских инсталација (ИДП)
Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација (ИДП)
Пројекат машинских инсталација (ИДП)
Предмет ЕЕ
Предмет ТИС
Питања и одговори 1 
Питања и одговори 2
Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности радова на уређењу пословног простора у Аполо центру, број: ЈНМВ-3/01-826
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности радова на уређењу пословног простора у Аполо центру, број: ЈНМВ-3/01-826

Јавна набавка мале вредности услуге организовања културних догађаја за дочек 2018. српске Нове године у Новом Саду у поступку јавне набавке мале вредности, бр: ЈНМВ-2/16-825

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге организовања културних догађаја за дочек 2018. српске Нове године у Новом Саду у поступку јавне набавке мале вредности, бр: ЈНМВ-2/16-825
Конкурсна докуменатција за набавку услуге организовања културних догађаја за дочек 2018. српске Нове године у Новом Саду у поступку јавне набавке мале вредности, бр: ЈНМВ-2/16-825
Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности услуге организовања културних догађаја за дочек 2018. српске Нове године у Новом Саду, бр: ЈНМВ-2/16-825
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности услуге организовања културних догађаја за дочек 2018. српске Нове године, бр: ЈНМВ-2/16-825

 

Јавна набавка мале вредности услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у зони 021 – месна заједница Черевић број: ЈНМВ-2/14-717

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у зони 021 – месна заједница Черевић број: ЈНМВ-2/14-717
Конкурсна документација за набавку услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у зони 021 – месна заједница Черевић број: ЈНМВ-2/14-717
Одлука о додели уговора за услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у Зони 021 – месна заједница Черевић, број: JHMB-2/14-717
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у зони 021 – месна заједница Черевић број: ЈНМВ-2/14-717

Јавна набавка мале вредности намештаја за опремање пословног простора број: ЈНМВ-1/04-801

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности намештаја за опремање пословног простора број: ЈНМВ-1/04-801
Конкурсна документација за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности намештаја за опремање број: ЈНМВ-1/04-801
Цртежи – прилог уз конкурсну документацију
Одговор на постављено питање у вези јавне набавке намештаја за опремање пословног простора, број ЈНМВ-1/04-801
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке намештаја за опремање пословног простора број: JHMB-1/04-801
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности намештаја за опремање пословног простора број: ЈНМВ-1/04-801

Јавна набавка мале вредности за услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у зони 021 – месна заједница Врдник (број: ЈНМВ-2/12-713)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у Зони 021 – месна заједница Врдник (број: ЈНМВ-2/12-713)
Конкурсна документација за набавку услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у Зони 021 – Месна заједница Врдник (број: ЈНМВ-2/12-713)
Одлука о додели уговора у отвореном поступку  јавне набавке мале вредности за услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у зони 021 – месна заједница Врдник 
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у зони 021 – месна заједница Врдник (број: ЈНМВ-2/12-713)

 

Јавна набавка мале вредности за услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у зони 021 – месна заједница Беочин (број: ЈНМВ-2/13-715)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у Зони 021 – месна заједница Беочин (број: ЈНМВ-2/13-715)
Конкурсна документација за набавку услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у Зони 021 – Месна заједница Беочин (број ЈНМВ-2/13-715)
Одлука о додели уговора у отвореном поступку  јавне набавке мале вредности за услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у зони 021 – месна заједница Беочин
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у зони 021 – месна заједница Беочин (број: ЈНМВ-2/13-715)

 

Јавна набавка за мултифункционално превозно средство

Позив за подношење понуда за набавку за мултифункционалнг превозног средства у отвореном поступку јавне набавке (број ОП-1/04-646)
Конкурсна документација за набавку за мултифункционалнг превозног средства у отвореном поступку јавне набавке (број ОП-1/04-646)
Одлука о додели уговора у отвореном поступку  јавне набавке за мултифункционално превозно средство
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке за мултифункционално превозно средство

 

Јавна набавка за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова тима, уметника, консултаната и других лица која учествују у реализацији програмских активности (број: ЈНМВ-2/15-800)

Позив за подношење понуда за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова тима, уметника, консултаната и других лица која учествују у реализацији програмских активности (број: ЈНМВ-2/15-800)
Конкурсна документација за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова тима, уметника, консултаната и других лица која учествују у реализацији програмских активности (број: ЈНМВ-2/15-800) 
Одлука о додели уговора у отвореном поступку  јавне набавке мале вредности услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова тима, уметника, консултаната и других лица која учествују у реализацији програмских активности (број: ЈНМВ-2/15-800)
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова тима, уметника, консултаната и других лица која учествују у реализацији програмских активности (број: ЈНМВ-2/15-800)

 

Јавна набавка половног кампера

Позив за подношење понуда за набавку половног кампера у отвореном поступку јавне набавке (број ОП-1/03-626)
Конкурсна документација за набавку половног кампера у отвореном поступку јавне набавке (број ОП-1/03-626)
Одлука о додели уговора у отвореном поступку за набавку половног кампера у отвореном поступку јавне набавке (број ОП-1/03-626)
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке половног кампера (број ОП-1/03-626)

Јавна набавка услуге истраживања за потребе евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге истраживања за потребе евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ (број ЈНМВ-2/11-627)
Конкурсна документација за набавку услуге истраживања за потребе евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ (број ЈНМВ-2/11-627)
Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуге истраживања за потребе евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ 
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке истраживања за потребе евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ 

 

Јавна набавка мале вредности услуге израде пројектне документације за уређење пословног простора у Аполо центру

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге израде пројектне документације за уређење пословног простора у Аполо центру, број: ЈНМВ-2/10-391
Конкурсна документација  јавне набавке мале вредности услуге израде пројектне документације за уређење пословног простора у Аполо центру, број ЈНМВ-2/10-391
Одговор на постављено питање у вези јавне набавке мале вредности услуге израде пројектне документације за уређење пословног простора у Аполо центру, број: ЈНМВ-2/10-391
Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке израде пројектне документације за уређење пословног простора у Аполо центру
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке израде пројектне документације за уређење пословног простора у Аполо центру

 

 

Поступак услуге израде урбанистичко-архитектонског решења за уређење малих јавних простора (конкурс за дизајн „Нова места“)

Конкурснa документацијa за набавку услуге израде урбанистичко-архитектонског решења за уређење нових места у Новом Саду у поступку набавке – конкурс за дизајн
Позив за учешће на конкурсу за дизајн за набавку услуге израде урбанистичко-архитектонског решања за уређење урбаних џепова (нових места) у Новом Саду; број: КД-2/01-371
Сву потребну документацију урбанисти и архитекте могу да пронађу на овој страници.
Обавештење о резултатима конкурса.

 

Набавка мултимедијалне опреме за потребе реализације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, број: ОП-1/02-281

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мултимедијалне опреме за потребе реализације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, број: ОП-1/02-281
Конкурсна документација за набавку мултимедијалне опреме за потребе реализације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, број: ОП-1/02-281
Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке мултимедијалне опреме, број: ОП-1/02-281
Обавештење о закљученом уговору у поступку јаквне набавке мултимедијалне опреме

 

Поновљен поступак јавне набавке услуге евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, ЈНМВ-2/09
Конкурсна документација за набавку услуге евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, ЈНМВ-2/09
Одлука о додели уговора за набавку услуге евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, ЈНМВ-2/09-314
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке услуге евалуације

Набавка услуге маркетинга и промоције пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ број ОП-2/01-178

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге маркетинга и промоције пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ број ОП-2/01-178
Конкурсна документација за набавку услуге маркетинга и промоције пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ број ОП-2/01-178

Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуге маркетинга и промоције пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке услуге маркетинга и промоције

Јавна набавка мале вредности услуге израде визуелних решења за пројекат „Нови Сад 2021-Европска престоница културе“ и стратегије визуелне комуникације, број: ЈНМВ-2/08-260

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге израде визуелних решења за пројекат „Нови Сад 2021-Европска престоница културе“ и стратегије визуелне комуникације, број: ЈНМВ-2/08-260
Конкурсна документација за набавку услуге израде визуелних решења за пројекат „Нови Сад 2021-Европска престоница културе“ и стратегије визуелне комуникације, број: ЈНМВ-2/08-260
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуге израде визуелних решења за пројекат „Нови Сад 2021-Европска престоница културе“ и стратегије визуелне комуникације
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности услуге израде визуелних решења

 

Јавна набавка мале вредности услуге евалуације пројекат „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, број ЈНМВ-2/07-179

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге евалуације пројекат „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, број ЈНМВ-2/07-179
Конкурсна документација за набавку услуге евалуације пројекат „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, број ЈНМВ-2/07-179
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
Одлука о обустави поступка јавне набавке услуге евалуације Пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ БРОЈ: ЈНМВ-2/07-179

 

Јавна набавка мале вредности горива, број ЈНМВ-1/03-204

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности горива, број: ЈНМВ-1/03-204
Конкурсна документација за набавку за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности горива, број: ЈНМВ-1/03-204
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке горива
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности горива

 

Јавна набавка превозног средства са приколицом, број: ОП-1/01-115

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке превозног средства са приколицом
Конкурсна документација за набавку превозног средства са приколицом
Одговор на постављено питање у вези са јавном набавком превозног средства са приколицом број ОП-1/01
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке превозног средства са приколицом
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке превозног средства са приколицом

 

Набавка услуге урбанистичко-теренског истраживања у циљу стварања предуслова за расписивање конкурса за уређење малих урбаних простора Новог Сада и околних насеља

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге урбанистичко-теренског истраживања у циљу стварања предуслова за расписивање конкурса за уређење малих урбаних простора Новог Сада и околних насеља, број: ЈНМВ-2/05-148
Конкурсна документација за набавку услуге урбанистичко-теренског истраживања у циљу стварања предуслова за расписивање конкурса за уређење малих урбаних простора Новог Сада и околних насеља
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуге урбанистичко-теренског истраживања у циљу стварања предуслова за расписивање конкурса за уређење малих урбаних простора Новог Сада и околних насеља
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке услуге урбанистичко-теренског истраживања у циљу стварања предуслова за расписивање конкурса за уређење малих урбаних простора Новог Сада и околних насеља

 

Набавка услуге архитектонско-урбанистичког истраживања у циљу стварања предуслова за уређивање малих јавних простора

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге архитектонско-урбанистичког истраживања у циљу стварања предуслова за уређивање малих јавних простора, број: ЈНМВ-2/06-149
Конкурсна документација за набавку услуге архитектонско-урбанистичког истраживања у циљу стварања предуслова за уређивање малих јавних простора
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуге архитектонско-урбанистичког истраживања у циљу стварања предуслова за уређивање малих јавних простора
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке услуге архитектонско-урбанистичког истраживања у циљу стварања предуслова за уређивање малих јавних простора

Набавка услуге истраживања у циљу идентификације локација за 4 културне станице на територији Града Новог Сада и израда плана ревитализације локалних заједница кроз успостављање културних станица

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке за набавку услуге истраживања у циљу идентификације локација за 4 културне станице на територији Града Новог Сада и израда плана ревитализације локалних заједница кроз успостављање културних станица
Конкурсна документација за набавку услуге истраживања у циљу идентификације локација за 4 културне станице на територији Града Новог Сада и израда плана ревитализације локалних заједница кроз успостављање културних станица
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуге истраживања у циљу идентификације локација за 4 културне станице на територији Града Новог Сада и израда плана ревитализације локалних заједница кроз успостављање културних станица
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке услуге истраживања у циљу идентификације локација за 4 културне станице на територији Града Новог Сада и израда плана ревитализације локалних заједница кроз успостављање културних станица

Набавка услуге истраживања у циљу идентификације јавних простора и садржаја који ће допринети ревитализацији и изградњи капацитета локалних заједница кроз обнављање јавних простора у 6 месних заједница у Новом Саду

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке за набавку услуге истраживања у циљу идентификације јавних простора и садржаја који ће допринети ревитализацији и изградњи капацитета локалних заједница кроз обнављање јавних простора у 6 месних заједница у Новом Саду
Конкурсна документација за набавку услуге истраживања у циљу идентификације јавних простора и садржаја који ће допринети ревитализацији и изградњи капацитета локалних заједница кроз обнављање јавних простора у 6 месних заједница у Новом Саду
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуге истраживања у циљу идентификације јавних простора и садржаја који ће допринети ревитализацији и изградњи капацитета локалних заједница кроз обнављање јавних простора у 6 месних заједница у Новом Саду
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке услуге истраживања у циљу идентификације јавних простора и садржаја који ће допринети ревитализацији и изградњи капацитета локалних заједница кроз обнављање јавних простора у 6 месних заједница у Новом Саду

 

Јавна набавка мале вредности за набавку услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова тима, уметника, консултаната и других лица која учествују у реализацији програмских активности, број ЈНМБ-2/02-145

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке за набавку услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова тима, уметника, консултаната и других лица која учествују у реализацији програмских активности.
Конкурсна документација за набавку услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова тима, уметника, консултаната и других лица која учествују у реализацији програмских активности.
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова тима, уметника, консултаната и других лица која учествују у реализацији програмских активности
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова тима, уметника, консултаната и других лица која учествују у реализацији програмских активности

Јавна набавка мале вредности услуге израде мултимедијалне медијске платформе КултТура, број: ЈНМВ-2/01-114

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке за услугу израде мултимедијалне медијске платформе КултТура
Конкурсна документација за набавку услуге израде мултимедијалне медијске платформе КултТура
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке  услуге израде мултимедијалне медијске платформе КултТура
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности услуге израде мултимедијалне медијске платформе КултТура

 

Набавка канцеларијског материјала, број ЈНМВ-1/01-84 у поступку јавне набавке мале вредности

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности канцеларијског материјала број: ЈНМВ-1/01-84
Конкурсна документација за набавку канцеларијског материјала
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке канцеларијског материјала
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке канцеларијског материјала

 

Набавка рачунарске опреме, број ЈНМВ-1/02-85 у поступку јавне набавке мале вредности

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности рачунарске опреме, број ЈНМБ-1/02-85
Конкурсна документација за набавку рачунарске опреме
Одговор на постављено питање у вези јавне набавке рачунарске опреме број ЈНМВ-1/02- 85
Обавештење о продужењу рока за набавку рачунарске опреме
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке рачунарске опреме
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке рачунарске опреме

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.