продужен рок нова места

Продужен рок за пријаву на конкурс „Нова места“

Рок за подношење пријава на урбанистичко-архитектонски конкурс за идејна решења поводом уређења малих јавних простора под називом „Нова места” продужен је до 24. августа 2021. године до 15 часова.