продужен рок нова места

Продужен рок за пријаву на конкурс „Нова места“

Рок за подношење пријава на урбанистичко-архитектонски конкурс за идејна решења поводом уређења малих јавних простора под називом „Нова места” продужен је до 24. августа 2021. године до 15 часова.

Продужен рок за пријаву на конкурс „Нова места“ Read More »