Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Јавни конкурс у циљу финансирања реализације уметничких програма у просторима независног културног стваралаштва у оквиру програмског лука „Дочек”

Дочек је Одлуком о утврђивању програмских и пројектних активности именован за једну од културно-уметничких програмских целина које представљају трајно наслеђе међународног пројекта „Нови Сад – Европска престоница културе”.

I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Програмски наратив Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе” произлази из слогана „За нове мостове”. Овај слоган представља идеју изградње нових мостова сарадње и размене између уметника и организација из Новог Сада и Србије са културном сценом Европе.

„Дочек” је јединствена прослава у Европи: славимо две Нове године, два рачунања времена, два писма и две уметности. Кроз прославу разноликости и креативности, атрактивне светлосне и дигиталне форме израза, као и мултимедијалне догађаје, створићемо магичну и непоновљиву атмосферу.

Дочек 13. јануара 2024. године, по „старом”, јулијанском, календару биће обележен догађајима у вечерњим сатима, на многобројним локацијама широм града, у затвореном, уз учешће неколико стотина уметника из Европе, чиме се откривају не само нови музички токови, већ и нови простори стављени у службу културе.

II ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Јавни конкурс намењен је финансирању уметничких програма који ће се реализовати 13. јануара 2024. године, у просторима независног културног стваралаштва, а са циљем подршке извођачима, било да су они већ афирмисани аутори, било да припадају маргинализованим уметничким групама односно групама маргинализованих појединаца.

Циљеви конкурса и самих програма су унапређивање сарадње и размене садржаја између независне и институционалне културне сцене, материјална подршка како младим удружењима и угоститељима, тако и афирмисаним локалима са фокусом на реализацији програма на пољу извођачке уметности, затим подизање продукцијских капацитета и квалитета програма и стварање платформе за реализацију и продукцију догађаја од уметничке вредности.

III ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу имају регистровани угоститељски објекти, удружења и друге организације које обављају делатност из области културе и уметничког стваралаштва, у чијим се просторима обично реализују културно-уметнички програми како независне сцене, тако и афирмисаних уметника, и који поред тога делују и у циљу подршке маргинализованим уметничким групама и појединцима.

Право учешћа на конкурсу немају регистровани угоститељски објекти, удружења и друге организације које обављају делатност из области културе и уметничког стваралаштва код којих постоје неизмирене обавезе према Фондацији „Нови Сад – Европска престоница културе” по основу раније закључених уговора о финансирању/суфинансирању пројеката.

IV ИЗНОС СРЕДСТАВА

Средства за реализацију предметног конкурса обезбеђена су у Финансијском плану Фондације у укупном износу од 1.200.000,00 РСД.

Појединачни грантови опредељени су у износу од 25.000,00, 50.000,00, 75.000,00 и 100.000,00 РСД, у зависности од сложености и квалитета предметног програма, капацитета простора, техничке опремљености, броја учесника и слично.

Добијени износ биће исплаћен у целости авансно, пре реализације предметног програма, а након потписивања појединачних  уговора са добитницима грантова.

Прихватљивим трошковима сматрају се: трошкови хонорара извођача, путни трошкови извођача, трошкови продукције и трошкови смештаја извођача. Сви остали трошкови сматраће се неприхватљивим.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН ПРИЈАВЕ

Пријава се подноси на пријавном формулару (Образац 1), који се може преузети са интернет странице Фондације у делу: „Јавни позиви”.

Пријава на конкурс доставља се електронски и у штампаној форми.

Пријавни формулар (Образац 1), попуњен, печатиран, потписан и скениран, доставља се електронски у ПДФ формату слањем мејла на адресу: konkurs@ns2022.rs, са насловом: Јавни конкурс у циљу финансирања реализације уметничких програма у просторима независног културног стваралаштва у оквиру програмског лука „Дочек”.

Поред пријавног формулара у штампаном формату (Образац 1), потребно је да учесник Конкурса приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

 

  1. Копија решења о регистрацији код надлежног органа;
  2. Копија дела статута или оснивачког акта којим се доказују циљеви оснивања и делатност правног лица;
  3. Образац оверених потписа лица овлашћених за заступање правног лица;
  4. Пријавни формулар (Образац 1).

Комплетна документација (пријавни формулар, тј. Образац 1 и пратећа документа) у једном примерку подноси се обавезно у затвореној коверти у канцеларији Фондације, Трг слободе 3, Нови Сад, или путем поште препорученом пошиљком на адресу:

Фондација „Нови Сад – Европска престоница културе”  

Трг слободе 3 

21101 Нови Сад 

Поштански фах 153. 

 

На коверти је потребно навести следећу напомену: Јавни конкурс у циљу финансирања реализације уметничких програма у просторима независног културног стваралаштва у оквиру програмског лука „Дочек”.

Пријаве за јавни конкурс достављају се лично или препорученом поштом, као и електронским путем најкасније 30. 11. 2023. године до 12 часова.

 

Конкурсна документација се не враћа.

 

Максимални број пријава по апликанту:

Апликант може доставити највише 1 (једну) пријаву.

 

VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР И ОЦЕНУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

Приликом писања предлога програма потребно је водити рачуна о следећим аспектима који ће бити бодовани и приликом вредновања предлога програма:

  • квалитет, oригиналност и иновативност програма;
  • подобност организације или угоститељског објекта за реализацију програма и претходни рад;
  • пројектовани буџет.

 

VII ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Непотпуне и неразумљиве пријаве, пријаве које нису попуњене на прописаним обрасцима, као и непотписане/непечатиране пријаве неће бити разматране.

Неблаговремене и недопуштене пријаве (тј. пријаве упућене на начин који је у супротности са елементима овог конкурса) биће одбачене.

Комисија ће извршити оцену и сачинити коначну ранг-листу о благовременим, потпуним и допуштеним пријавама, а на основу утврђених критеријума. Пријаве ће бити вредноване оценом од 0 до 100 поена. Најбоље пласиране пријаве биће подржане у складу са дефинисаним критеријумима за доделу средстава, а до њиховог коначног утрошка.

Одлука о избору корисника средстава биће донета најкасније до 7. 12. 2023. године.

Резултати конкурса биће објављени на званичној интернет страници Фондације (www.novisad2022.rs).

Одлука је коначна.

Додатне информације: 

За сва додатна питања у вези са поступком пријављивања на конкурс, заинтересовани се могу обратити слањем имејла на адресу: konkurs@ns2022.rs, најкасније до 24.11.2023. године. На питања постављена након наведеног рока неће бити одговарано.

Пријавни формулар – образац 1

Одлука о расписивању јавног конкурса Дочек

Упутство за буџетирање и извештавање

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.