Претрага
Close this search box.

Javni konkurs u cilju finansiranja realizacije umetničkih programa u prostorima nezavisnog kulturnog stvaralaštva u okviru programskog luka „Doček”

Doček je Odlukom o utvrđivanju programskih i projektnih aktivnosti imenovan za jednu od kulturno-umetničkih programskih celina koje predstavljaju trajno nasleđe međunarodnog projekta „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”.

I PREDMET KONKURSA

Programski narativ Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture” proizlazi iz slogana „Za nove mostove”. Ovaj slogan predstavlja ideju izgradnje novih mostova saradnje i razmene između umetnika i organizacija iz Novog Sada i Srbije sa kulturnom scenom Evrope.

„Doček” je jedinstvena proslava u Evropi: slavimo dve Nove godine, dva računanja vremena, dva pisma i dve umetnosti. Kroz proslavu raznolikosti i kreativnosti, atraktivne svetlosne i digitalne forme izraza, kao i multimedijalne događaje, stvorićemo magičnu i neponovljivu atmosferu.

Doček 13. januara 2024. godine, po „starom”, julijanskom, kalendaru biće obeležen događajima u večernjim satima, na mnogobrojnim lokacijama širom grada, u zatvorenom, uz učešće nekoliko stotina umetnika iz Evrope, čime se otkrivaju ne samo novi muzički tokovi, već i novi prostori stavljeni u službu kulture.

II CILj JAVNOG KONKURSA

Javni konkurs namenjen je finansiranju umetničkih programa koji će se realizovati 13. januara 2024. godine, u prostorima nezavisnog kulturnog stvaralaštva, a sa ciljem podrške izvođačima, bilo da su oni već afirmisani autori, bilo da pripadaju marginalizovanim umetničkim grupama odnosno grupama marginalizovanih pojedinaca.

Ciljevi konkursa i samih programa su unapređivanje saradnje i razmene sadržaja između nezavisne i institucionalne kulturne scene, materijalna podrška kako mladim udruženjima i ugostiteljima, tako i afirmisanim lokalima sa fokusom na realizaciji programa na polju izvođačke umetnosti, zatim podizanje produkcijskih kapaciteta i kvaliteta programa i stvaranje platforme za realizaciju i produkciju događaja od umetničke vrednosti.

III PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu imaju registrovani ugostiteljski objekti, udruženja i druge organizacije koje obavljaju delatnost iz oblasti kulture i umetničkog stvaralaštva, u čijim se prostorima obično realizuju kulturno-umetnički programi kako nezavisne scene, tako i afirmisanih umetnika, i koji pored toga deluju i u cilju podrške marginalizovanim umetničkim grupama i pojedincima.

Pravo učešća na konkursu nemaju registrovani ugostiteljski objekti, udruženja i druge organizacije koje obavljaju delatnost iz oblasti kulture i umetničkog stvaralaštva kod kojih postoje neizmirene obaveze prema Fondaciji „Novi Sad – Evropska prestonica kulture” po osnovu ranije zaključenih ugovora o finansiranju/sufinansiranju projekata.

IV IZNOS SREDSTAVA

Sredstva za realizaciju predmetnog konkursa obezbeđena su u Finansijskom planu Fondacije u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 RSD.

Pojedinačni grantovi opredeljeni su u iznosu od 25.000,00, 50.000,00, 75.000,00 i 100.000,00 RSD, u zavisnosti od složenosti i kvaliteta predmetnog programa, kapaciteta prostora, tehničke opremljenosti, broja učesnika i slično.

Dobijeni iznos biće isplaćen u celosti avansno, pre realizacije predmetnog programa, a nakon potpisivanja pojedinačnih  ugovora sa dobitnicima grantova.

Prihvatljivim troškovima smatraju se: troškovi honorara izvođača, putni troškovi izvođača, troškovi produkcije i troškovi smeštaja izvođača. Svi ostali troškovi smatraće se neprihvatljivim.

V DOKUMENTACIJA I NAČIN PRIJAVE

Prijava se podnosi na prijavnom formularu (Obrazac 1), koji se može preuzeti sa internet stranice Fondacije u delu: „Javni pozivi”.

Prijava na konkurs dostavlja se elektronski i u štampanoj formi.

Prijavni formular (Obrazac 1), popunjen, pečatiran, potpisan i skeniran, dostavlja se elektronski u PDF formatu slanjem mejla na adresu: konkurs@ns2022.rs, sa naslovom: Javni konkurs u cilju finansiranja realizacije umetničkih programa u prostorima nezavisnog kulturnog stvaralaštva u okviru programskog luka „Doček”.

Pored prijavnog formulara u štampanom formatu (Obrazac 1), potrebno je da učesnik Konkursa priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

 

Kopija rešenja o registraciji kod nadležnog organa;
Kopija dela statuta ili osnivačkog akta kojim se dokazuju ciljevi osnivanja i delatnost pravnog lica;
Obrazac overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje pravnog lica;
Prijavni formular (Obrazac 1).

Kompletna dokumentacija (prijavni formular, tj. Obrazac 1 i prateća dokumenta) u jednom primerku podnosi se obavezno u zatvorenoj koverti u kancelariji Fondacije, Trg slobode 3, Novi Sad, ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu:

Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”

Trg slobode 3

21101 Novi Sad

Poštanski fah 153.

 

Na koverti je potrebno navesti sledeću napomenu: Javni konkurs u cilju finansiranja realizacije umetničkih programa u prostorima nezavisnog kulturnog stvaralaštva u okviru programskog luka „Doček”.

Prijave za javni konkurs dostavljaju se lično ili preporučenom poštom, kao i elektronskim putem najkasnije 30. 11. 2023. godine do 12 časova.

 

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

 

Maksimalni broj prijava po aplikantu:

Aplikant može dostaviti najviše 1 (jednu) prijavu.

 

VI KRITERIJUMI ZA ODABIR I OCENU PREDLOGA PROGRAMA

Prilikom pisanja predloga programa potrebno je voditi računa o sledećim aspektima koji će biti bodovani i prilikom vrednovanja predloga programa:

kvalitet, originalnost i inovativnost programa;
podobnost organizacije ili ugostiteljskog objekta za realizaciju programa i prethodni rad;
projektovani budžet.

 

VII POSTUPAK ODLUČIVANjA O JAVNOM KONKURSU

Nepotpune i nerazumljive prijave, prijave koje nisu popunjene na propisanim obrascima, kao i nepotpisane/nepečatirane prijave neće biti razmatrane.

Neblagovremene i nedopuštene prijave (tj. prijave upućene na način koji je u suprotnosti sa elementima ovog konkursa) biće odbačene.

Komisija će izvršiti ocenu i sačiniti konačnu rang-listu o blagovremenim, potpunim i dopuštenim prijavama, a na osnovu utvrđenih kriterijuma. Prijave će biti vrednovane ocenom od 0 do 100 poena. Najbolje plasirane prijave biće podržane u skladu sa definisanim kriterijumima za dodelu sredstava, a do njihovog konačnog utroška.

Odluka o izboru korisnika sredstava biće doneta najkasnije do 7. 12. 2023. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici Fondacije (http://novisad2022.rs).

Odluka je konačna.

Dodatne informacije:

Za sva dodatna pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja na konkurs, zainteresovani se mogu obratiti slanjem imejla na adresu: konkurs@ns2022.rs, najkasnije do 24. 11. 2023. godine. Na pitanja postavljena nakon navedenog roka neće biti odgovarano.

Prijavni formular – obrazac 1

Odluka u raspisivanju javnog konkursa Doček

Uputstvo za budžetiranje i izveštavanje

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.