Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у области издаваштва и преводилаштва

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ДОПРИНОС ЈАЧАЊУ САВРЕМЕНЕ НОВОСАДСКЕ КУЛТУРНЕ СЦЕНЕ У ОБЛАСТИ ИЗДАВАШТВА И ПРЕВОДИЛАШТВА У 2021. ГОДИНИ

I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет јавног конкурса јесте издавачка и преводилачка делатност на територији Града Новог Сада и Зоне 021 (територија општина Ириг, Беочин и Сремски Карловци), са посебним нагласком на издања (књиге, часописе и друге публикације). Пројекти са којима се аплицира на конкурс морају бити у складу са програмским концептом и уметничком визијом За нове мостове”, који је развила Фондација „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе”. Апликанти су у обавези да се, поштујући програмски концепт, определе за једну од тематских целина, такозваних програмских лукова (Дочек, Друга Европа, Сеобе, Тврђава мира, Будућност Европе, Хероине, Дунавско море, Калеидоскоп културе), односно за програмски ток (Визит Нови Сад). 

Циљ јавног конкурса је обогаћивање књижевних програма, јачање издавачке сцене, као и обезбеђивање публикација локалних аутора у преводу, у двојезичним и антологијским издањима, који ће служити у промотивне сврхе Пројекта „Нови Сад – Европска престоница културе“ током 2022. године. Предметним конкурсом уважава се специфичност издаваштва у односу на друге пројекте у култури и покушава се унапредити књижевна и издавачка сцена и могућност њене кооперације на европским пројектима, са тежњом да допринесе видљивости локалних аутора и тема у пољу европске културе. 

Апликанти могу конкурисати за суфинансирање: 

– трошкова припреме (дизајн, откуп ауторских права за илустративни материјал, припреме и обраде грађе и слично),
– трошкова људских ресурса (ауторски, истраживачки, преводилачки, лекторски, уреднички хонорари/услуге и слично),
– трошкова штампе (књига, часописа, буклета, пратећег и промотивног материјала),
– ауторских права за књиге и часописе.  

Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у Финансијском плану Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе” (у даљем тексту: Фондација) у укупном износу од 12.000.000,00 динара. 

Износ појединачног гранта по апликанту износи максимално до 800.000,00 динара. 

ОПШТЕ ПРОГРАМСКЕ ОДРЕДНИЦЕ ПОЗИВА:

Програмски наратив Фондације произилази из слогана „За нове мостове”. Овај слоган представља идеју изградње нових мостова сарадње и размене између уметника и организација из Новог Сада и Србије са културном сценом Европе. Реализацијом пројекта Европске престонице културе и вредностима које он промовише кроз програме, директно доприносимо процесу европских интеграција Србије. Такође, специфичан контекст титуле, који утиче на програмску концепцију, јесте чињеница да је Нови Сад први град који је понео титулу Европске престонице културе у оквиру посебног програма за државе кандидате за чланство у Европској унији. 

Дефинисали смо четири програмска моста, а неке од њих смо симболички назвали по постојећим новосадским мостовима, односно према вредностима које град жели да развије у контексту евроинтеграција, према уверењима које негује и настоји да подели са свим Европљанима. То су мостови: Слобода, Дуга, Нада и Љубав. 

Уметнички концепт пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе” базиран је на основним вредностима Европске уније, као што су људска права, мултикултуралност, интеркултурални дијалог, еколошка свест, мировне политике. Ове вредности промовишу идеју отвореног демократског друштва базираног на савременом хуманизму. Програмске лукове, односно тематске целине, изградили смо повезујући ове вредности са историјом, културом и идентитетом Новог Сада, у осам тематских целина, односно програмских лукова. У програмски концепт уврштен је и програмски ток Визит Нови Сад – дигитална платформа активна током читаве године са мисијом да укључује, развија и образује публику и подиже квалитет перцепције Новог Сада – Европске престонице културе, како у земљи тако и у свету. 

У оквиру сваког моста развијени су носећи (енг. flagship) пројекти. Одабрани су на основу њиховог уметничког и креативног концепта, атрактивности и усклађености с постављеним циљевима и принципима програма, па заузимају место највидљивијих пројеката који ће се реализовати у години титуле. 

ПРОГРАМСКИ КОНЦЕПТ „ЗА НОВЕ МОСТОВЕ”

МОСТ ЉУБАВ

ПРОГРАМСКИ ЛУК ДОЧЕК

Време: од половине децембра до краја јануара 

Мисија: Слављење мултикултуралности Новог Сада, обележавањем и упознавањем празника различитих религија и култура. 

Од половине децембра до краја јануара грађани Новог Сада најинтензивније празнују своју етничку и верску разноликост. У том периоду обележавају се две Нове године, два Божића, Бадње вечери, Свети заштитници домова и други обичаји, који представљају повод за дружења и породична окупљања. 

Славећи два рачунања времена, са два програмска концепта, у оквиру овог програмског лука, Нови Сад организује јединствени дочек у Европи, по грегоријанском и јулијанском календару. Повезујући домаће културно наслеђе са нематеријалном културном баштином Европе, Новосађани, заједно са гостима и туристима, прослављају своју мултикултуралност. 

Оживљавајући различите градске просторе које програмски повезујемо, Дочеком нудимо жанровску и уметничку разноврсност како бисмо укључили што већи број публике, а у исто време поставили нове стандарде обележавања нематеријалног културног наслеђа локалне заједнице. 

Дочек је уједно и увертира за церемонију отварања у години титуле, са концептом „временског моста” који се наслања на календар за рачунање времена нашег великог научника Милутина Миланковића. 

ПРОГРАМСКИ ЛУК ДРУГА ЕВРОПА

Време: октобар и новембар 

Мисија: Истраживање уметничке сцене и културе са естетским, етничким, религиозним, сексуалним, политичким, расним, вредносним идентитетима и уверењима која се разликују од оних друштвено доминантних. 

Европска култура је најчешће препозната на основу доминатно прихваћених и опште распрострањених уметничких израза и вредности које стварају једнодимензионалну и непотпуну слику о сложености европског идентитета и културног наслеђа. Испод ове површине доминантних израза, постоји скривена, невидљива, подрумска, тајна, антиелитистичка, бунтовна, маргинализована, мањинска, контракултурна, алтернативна, вредносно другачија Европа. То је она Европа које нема довољно на мапама, у школским уџбеницима, на малим екранима, нема је у официјелним туристичким водичима. Сагледавање културе „друге Европе” доприноси разумевању дубине и сложености европског културног идентитета. 

Поред развијене институционалне и националне културе, шездесетих година прошлог века Нови Сад је, уз Загреб, Београд и Љубљану, постао препознатљив актер на међународној сцени у пољу авангардних, алтернативних, ванинституционалних уметничких, интеркултуралних и медијских пракси размене и прожимања нових идеја. Трибина младих била је међу најживљим културним институцијама у земљи, где се отворено расправљало, провокативно дискутовало и износиле се слободоумне културне и друге иницијативе. У то време су, на пример, боди-арт перформанси, највидљивији израз супротстављеног односа између појединца и колектива, скривања и излагања приватности, били учесталији него данас. Жута кућа на обали Дунава, иако је данас више нема, и даље чува успомене на страствени грађански активизам осамдесетих година прошлог века који су носили млади уметници. Од времена када су у музичкој продукцији друге Југославије почеле да се појављују назнаке бунта и контракултуре, Нови Сад је постао значајна тачка и на музичкој мапи Југославије, што је кулминирало у ери панка и њувејва, уз многе култне бендове.  

МОСТ ДУГА

ПРОГРАМСКИ ЛУК СЕОБЕ

Време: од 1. фебруара до половине марта 

Мисија: Тумачење миграција као могућности за унапређење квалитета живота заједнице и промовисање вредности интеркултуралног дијалога. 

Данас, када избегличка криза широм Европе доноси опасност од продубљивања расних и етничких стереотипа, предрасуда и потенцијалних конфликата, Нови Сад се још увек суочава с изазовом сеоба које су резултат ранијих ратних сукоба. Други по величини град у Србији, са својим специфичним геостратешким положајем, кроз историју је свој идентитет градио на миграторним кретањима и постао је препознатљив по својој мултикултуралности и суживоту многобројних етничких група. Данас у њему живи двадесет и једна национална заједница, говори се седамнаест језика, од којих су чак седам званични језици Европске уније, док су четири језика у службеној употреби у граду. Зато миграције посматрамо као специфичност Новог Сада истичући значај које су имале за настанак и промене идентитета нашег града. 

Са једне стране, посматрамо историјске миграције које су утицале на данашњи културни идентитет Новог Сада и Европе. С друге стране, бавимо се заједничким проблемом региона, питањем актуелних (е)миграција и мотивима, пре свега, младих људи за одлазак из земље. 

ПРОГРАМСКИ ЛУК ТВРЂАВА МИРА

Време: од половине јуна до половине јула 

Мисија: Промоција политике мира и заједништва, као критички став према рату и узроцима. 

Европска унија настала је на рушевинама Европе након Другог светског рата, као мировни пројекат који се залаже за политику спречавања оружаних сукоба, а како се не би поновиле страхоте европских ратова. Због тога Европска унија представља својеврсну тврђаву мира јер је њен формални темељ и вредносна оријентација промоција мировних политика.  

Сматрамо да уметност и култура као ефикасна средства могу значајно да допринесу промоцији помирења, заједништва, дијалога, разумевања, а како се не би поновила страдања која доносе ратни сукоби. Посебан фокус тематске целине је на пројектима који проблематизују актуелне ратове у свету и доприносе помирењу у региону. Програмски лук промовише Нови Сад као „тврђаву мира” јер тематски проблематизује и грађанске ратове на југословенским просторима, трауме и последице које су изазвали, а које и данас осећамо у региону. 

МОСТ СЛОБОДА

ПРОГРАМСКИ ЛУК БУДУЋНОСТ ЕВРОПЕ

Време: од половине марта до половине маја 

Мисија: Развој и унапређење квалитета дечје и омладинске културе и пружање могућности младима да креативно и критички промишљају будућност Европе. 

Нови Сад је универзитетски град са друштвеном заједницом од скоро 50.000 студената који долазе не само из Новог Сада и Војводине већ и целе Србије и региона. У 2019. години Нови Сад је понео титулу Омладинске престонице Европе. У складу са овим контекстом специфичан фокус програмског лука је на деци и младима, будућим генерацијама. Циљ платформе је промоција и развој дечјег стваралаштва и стваралаштва младих уметника и уметница, као и умрежавање Новог Сада и Европе кроз културну размену деце и младих.   

Република Србија је кандидат за чланство у Европској унији – Унији која се данас суочава са различитим културолошким и политичким изазовима, као што су „Брегзит”, избегличка криза, евроскептицизам и раст дезинтеграцијских тенденција. Питање будућности Европе је зато нарочито актуелно у контексту евроинтеграција Србије и Западног Балкана. Намера нам је да младима отворимо више јавног простора, подржимо ангажовану омладинску уметност и културу и представимо различите визије будућности Европе. 

ПРОГРАМСКИ ЛУК ХЕРОИНЕ

Време: од половине маја до половине јуна 

Мисија: Подстицање и промовисање женске културе, уметности, стваралаштва, историје и наслеђа ради креирања праведнијег друштва и равноправнијег положаја жена. 

Уколико анализирамо актуелну културну и уметничку сцену Србије, а већим делом и Европске уније, очигледна је доминација мушке културе, у смислу аутора, тема, приступа. Питање родне равноправности, иако актуелно у другим сегментима друштва, недовољно је проблематизовано у култури, премда се често кроз културу креирају родни стереотипи у друштву. Овим програмским луком намеравамо да промовишемо женско стваралаштво и женску културу која је најчешће невидљива и недовољно призната. Женска културна историја Новог Сада развијала се управо на трагу, а често и у сарадњи са најзначајнијим европским активистичким, феминистичким и уметничким покретима, тако да је и савремено стваралаштво новосадских уметница присутно на европској културној сцени. Кроз програмски лук „Хероине” отварамо простор за представљање и вредновање новосадске, по свему судећи једне од најзначајнијих женских сцена на Балкану, али такође важне и у ширем европском контексту. 

Овакав приступ је у складу са глобалним циљевима Уједињених нација у наредној деценији, које позивају на равноправност полова и бољи положај жена у друштву, с циљем да се створи праведније и слободније друштво. Кампања Уједињених нација упозорава да је и поред различитих историјских околности женска култура маргинализована у већини националних стратегија. Свакако, покрет за ослобођење жена један је од најзначајнијих културних и политичких процеса XX века, који се наставља и у XXI веку, а предводник тог покрета на глобалном нивоу биле су и остале жене Европе. 

Уједно, биће то нови простор за различите приступе проучавања и афирмације интеркултуралне женске историје Новог Сада уз интеграцију женског културног стваралаштва у оквир националних и интернационалних вредности. 

МОСТ НАДА

ПРОГРАМСКИ ЛУК ДУНАВСКО МОРЕ

Време: од половине јула до краја августа 

Мисија: Развој међународне културне сарадње у Дунавском региону и унапређење свести о заштити и очувању природе. 

Дунав, европска река која протиче кроз Нови Сад, представља важно идентитетско обележје града и његове историје. Дунав је вековима представљао границу између царстава, култура, религија и цивилизација. Одувек је био велика инспирација писцима, песницима, сликарима, музичарима који су долазили из различитих култура. Током летњих месеци Новосађани интензивно проводе време на Дунаву и око Дунава. Нови Сад није највећи европски град на Дунаву, али је један од оних с највише мостова – укупно једанаест. Од тога се осам мостова налази испод Дунава, а три изнад њега, што је доказ његове бурне прошлости. 

У културолошком смислу Дунав повезује различите европске државе и културе које су вековима међусобно утицале једна на другу и мешале се у Новом Саду. Зато је један од фокуса програмског лука на међународној размени програма и уметника из Дунавског региона и креирању заједничких активности. У еколошком смислу Дунав представља специфичну природну целину и оазу свежине током топлих летњих дана. Ипак, Дунав је једна од најзагађенијих европских река, а загађење и уништавање природе представљају актуелни културни и политички проблем не само Србије и Европе већ читаве планете. Зато кроз разноврсне уметничке и спортске програме желимо да говоримо о еколошким проблемима као што су загађење ваздуха и воде, гомилање смећа, изумирање биљних и животињских врста, и промовишемо лепоту живота у природи. 

ПРОГРАМСКИ ЛУК КАЛЕИДОСКОП КУЛТУРЕ

Време: септембар и почетак октобра 

Мисија: Развој „града-сцене” кроз креирање нове публике и децентрализацију културних садржаја. 

Посматрано кроз историју, од античког времена преко средњег века, па све до савременог доба, многи делови града или безмало цели средњовековни европски градови претварали су се у својеврсну позорницу. Ова идеја, града као сцене, у вези је са ставом да град обликује свест грађана не само у некој образовној институцији него и у свакој делатности, на свакој дужности и на сваком састајалишту. Концепт, између осталог, подразумева активирање свих расположивих градских простора и ресурса (улица, тргова, паркова, индустријских објеката, пасажа, дворишта…) стављајући их у службу уметничког чина. Тако се ствара јединствена синтеза извођач – гледалац, што значи да се уметнички чин одиграва у интеракцији са публиком.  

У Новом Саду, као и у осталим европским градовима с умереноконтитенталном климом септембар је период године у ком је друштвени живот интензивнији, с обзиром на то да заједница проводи више времена на отвореним просторима испраћајући последње дане лета. У то време Нови Сад живи на улицама, трговима, парковима и постаје велика сцена са најразноврснијим програмима културе и атрактивним фестивалима намењеним најширој градској популацији и туристима. Боравак у Новом Саду у овом периоду омогућава да се доживи сва разноликост и вибрантност града и да се осети дух заједништва.  

II ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

На конкурсу могу учествовати: научно-образовне установе и установе културе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина Војводина или јединица локалне самоуправе, односно правна лица која обезбеђују средства за обављање послова и остваривање циљева из наведених извора, као и друга правна лица регистрованa за обављање делатности из области културе и/или издаваштва, са седиштем у Новом Саду и тзв. „Зони 021”.

III СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Одобрене пројектне апликације биће суфинансиране у складу са пропозицијама Конкурса у висини износа коју одређује техничка и квалитативна оцена стручне комисије. Апликанти су у обавези да обезбеде део средстава и из других извора и/или из властитих средстава. 

У буџетској конструкцији пројекта апликант је у обавези да представи укупну финансијску конструкцију по свим изворима, а не само дела који се односи на суфинасирање од стране Фондације.      

Апликанту може бити додељен и мањи износ од затраженог, у зависности од броја остварених бодова и валоризације предлога пројекта. У наведеном случају, а пре потписивања уговора, од апликанта ће се затражити сагласност за ревидирани прорачун програма (буџет и пројектне активности), у складу с предложеним умањеним износом.  

У случају одобрења суфинансирања, корисник средстава дужан је да уступи 10% тиража Фондацији ради програмских активности у 2022. години, из сопствених средства и/или других извора финансира и организује најмање 1 промоцију (књижевно вече, тематски разговор с аутором, преводиоцем, приређивачем, илустратором и сл, у физичком или онлајн облику) публикације у години титуле Европске престонице културе, а према накнадно утврђеном термину у календару Европске престонице културе, те да издање објави најкасније до 31. 12. 2021. године. 

IV НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

– плате и дневнице, 
– трошкови конверзије валута, губици на курсним разликама и други чисто финансијски трошкови,
– оперативни трошкови, банкарске провизије и камате,
– куповина опреме,
– режијски трошкови – трошкови закупа простора, трошкови мобилне и фиксне телефоније, интернета, електричне енергије и сл.
– царине и увозне дажбине,
– донације,
– камате на позајмице и кредите,
– порези на имовину или доходак грађана,
– износи плаћених казни, финансијски пенали и трошкови судских парница,
– ПДВ (односи се на обвезнике ПДВ-а и њихову месечну/кварталну обавезу плаћања пореза по пореској пријави),
– награде,
– трошкови репрезентације (трошкови учињени приликом радних и пословних састанака, трошкови  учињени приликом обележавања јубилеја и у другим сличним случајевима, трошкови угоститељских услуга које су у непосредној вези са извршењем одређеног службеног посла у земљи и иностранству, трошкови учињени приликом куповине поклона који се дају у пригодним приликама и сл),
– фактуре које су издате за потребе пројекта од стране издаваоца који према шифри делатности не може да пружи услугу наведену у самој фактури, уколико не достави уз фактуру део Статута из којег се виде циљеви пословања;
– трошкови по закљученим уговорима у којима је исто лице потписник као наручилац и извршилац посла;
– набавка канцеларијског материјала;
– књиговодствене услуге;
– трошкови настали ван периода реализације пројекта. 

V ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН ПРИЈАВЕ

Пријава се подноси на пријавном формулару (Образац 1, Образац 2), који се може преузети са интернет странице Фондације (www.novisad2021.rs) у делу: Јавни позиви.  

Пријавни формулар (Образац 1, Образац 2) доставља се у 3 оригинална примеркаостала документација у једном примерку.  

Учесник Конкурса треба да приложи и копије следећих докумената у једном примерку: 

 1. Копија решења о регистрацији код надлежног органа; 
 2. Извод из статута или оснивачког акта којим се доказују циљеви оснивања и делатност правног лица (доказ да су регистровани за обављање културне и издавачке делатности); 
 3. Копија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање правног лица или копија картона депонованих потписа; 
 4. Биографија учесника у пројектуi (најмање једна), 
 5. Подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта; 
 6. Образац 3 – Изјава о прихватању обавезе корисника средстава; 
 7. Образац 4 – Изјава о партнерству. 

Комплетна документација у дефинисаном броју примерака подноси се обавезно у затвореној коверти путем поште препорученом пошиљком на адресу:  

Фондација „Нови Сад 2021 – Европска престоница културеˮ
Трг слободе 3
21101 Нови Сад
Поштански фах 153. 

На коверти је потребно навести следећу напомену:  Не отварати – За Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у култури који представљају допринос јачању савремене новосaдске културне сцене у области издаваштва и преводилаштва у 2021. години. 

Пријаве на јавни конкурс се достављају искључиво препорученом поштом најкасније у року од  30 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Фондације и у средствима јавног информисања.   

Рок за подношење пријаве и пратеће документације истиче 7.7.2021. године.  

Конкурсна документација се не враћа.  

Осим наведеног, пријавни формулар (Образац 1, Образац 2),  потписан, у .pdf формату, потребно је обавезно доставити и електронским путем слањем имејла на адресу konkurs@ns2021.rsнајкасније до 7.7.2021. године до 15.00 часова.  

Максималан број пријава по апликанту: 

Апликант може доставити највише 2 предлога пројектаСваки предлог пројекта мора бити послат као засебна пријава са свом пратећом документацијом (Образац 1 и Образац 2 достављају се у 3 примерка, а пратећа документација у једном примерку).  

VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР И ОЦЕНУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

Основни критеријуми: 

Приликом писања предлога пројекта потребно је водити рачуна о следећим аспектима који ће бити коришћени и приликом вредновања предлога пројекатa: 

 1. Усклађеност са основним принципима и циљевима Стратегије културног развоја Града Новог Сада;
 2. Усклађеност са програмским концептом Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе”;
 3. Квалитет и садржајна иновативност пројекта;
 4. Капацитети потребни за реализацију пројекта и то: 
  – стручни, односно уметнички капацитети, и
  – неопходни ресурси 
 5. Финансијски план – разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања; 
 6. Степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице. 

Додатни критеријуми за избор пројеката према врсти публикације: 

За избор пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва: 

– да има уметничку, књижевну и/или научну вредност,
– да је у питању прво издање,
– да постоји културни и општи интерес за издавање,
– да представља актуелно, оригинално и креативно дело,
– да буде део програмских активности апликанта током 2022. године,
– да промовише културу Града Новог Сада и тзв. Зоне 021 и европске културне вредности. 

За избор пројеката који представљају значајна остварења у области издавања часописа: 

– да је часопис из области културе, уметности и других друштвених области,
– да постоји значај часописа у културној јавности,
– да часопис по свом садржају испуњава вредносне и естетске критеријуме, 
– да је садржај броја тематски повезан са програмским целинама и смерницама ЕПК,
– да постоји континуитет од најмање 4 године у излажењу часописа,
– да часoпис буде део пограмских активности апликанта током 2022. године.  

VII ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Непотпуне и неразумљиве пријаве, пријаве које нису попуњене на прописаним обрасцима, као и непотписане и неоверене пријаве неће бити разматране.  

Неблаговремене и недопуштене пријаве (пријаве упућене на начин који је у супротности са елементима овог конкурса) биће одбачене.  

Комисија ће извршити оцену и сачинити коначну ранг листу о благовременим и потпуним пријавама, а на основу утврђених критеријума. Пријаве ће бити вредноване оценом од 0 до 100 поена. Најбоље пласиране пријаве биће подржане у складу са дефинисаним критеријумима за доделу средстава.

Одлука о избору корисника средстава биће донета најкасније у року од 30 дана од затварања конкурса.

Резултати конкурса биће објављени на званичној интернет страни Фондације (www.novisad2021.rs) у одељку Јавни позиви. 

Одлука о избору корисника средстава и финансијској структури је коначна.  

Додатне информације: 

За сва додатна питања у вези са поступком пријављивања на конкурс, заинтересовани се могу обратити слањем имејла на адресу: konkurs@ns2021.rs, најкасније до 30.6.2021. године. На питања постављена након наведеног рока неће се одговарати.  

Конкурс за суфинансирање пројеката у области издаваштва и преводилаштва

Одлука о расписивању јавног конкурса у области издаваштва и преводилаштва

Образац 1 – Предлог пројекта

Образац 2 – Финансијска табела

Образац 3 – Изјава о партнерству

Образац 4 – Изјава о прихватању обавеза корисника средстава

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.