Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Јавни конкурс „Калеидоскоп културе” ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОДРШКУ ЛОКАЛНИМ УМЕТНИЦИМА У 2021. ГОДИНИ (КАЛЕИДОСКОП КУЛТУРЕ)

I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Програмски наратив Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе” произлази из слогана „За нове мостове”. Овај слоган представља идеју изградње нових мостова сарадње и размене између уметника и организација из Новог Сада и Србије са културном сценом Европе. Реализацијом пројекта Европске престонице културе и вредностима које промовише кроз програме, директно доприносимо процесу европских интеграција Србије.

„Калеидоскоп културе” је целогодишњи пројекат културе заједништва који кроз различите процесе спаја уметнике, установе културе, невладине организације, грађане и посетиоце. Уметнички процеси који се одвијају током читаве године (уређење јавних простора, уметнички програми, резиденције и слично) своју јавну презентацију добијају током јесени, када се Нови Сад трансформише у град–сцену.

Током пет недеља „Калеидоскопа културе” програми се одвијају у целинама које нису тематски детаљно избрушене, него су подељене на одређене уметничке области с циљем да се активирају сви релевантни актери на културној сцени, расположиви градски простори и ресурси (пре свега простори културних станица, Kреативног дистрикта и „Нових места”) и ставе у службу уметничког чина и креирања јединствене слике Новог Сада као града у којем је култура начин живота.

У оквиру овог програмског лука биће развијани пројекти који кроз модерну методологију рада оживљавају и реинтерпретирају постојећу културну баштину, представљају нове уметничке форме и тенденције, едукују и развијају публику и буде свест о значају уметности за побољшање квалитета свакодневног живота.

У циљу да се подигну капацитети локалне уметничке сцене, те да се она подстакне на умрежавање и повезивање са уметницима и уметничким колективима из Европе и света, Фондација „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе” (у даљем тексту: Фондација) расписује Јавни конкурс за подршку локалним уметницима у 2021. години, за уметничке програме који ће бити реализовани у оквиру програмског лука „Калеидоскоп културе” у периоду од 3. 9. до 10. 10. 2021. године.

Предметни јавни конкурс се реализује кроз пројекат „Изгради се” из Апликационе књиге Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе”.

Јавни конкурс намењен је за подршку локалним уметницима и ауторима са пребивалиштем, односно боравиштем на територији Града Новог Сада и „Зоне 021” (општине Сремски Карловци, Беочин и Ириг).

Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у Финансијском плану Фондације, у укупном износу од 2.400.000,00 динара.

Јавни конкурс се расписује за суфинансирање две врсте пројеката:

Компонента 1 – за реализацију програма у просторима културних станица (Културна станица „Млин” – НС ДКЦ, Културна станица „Барка” – бивша Клиса, Слана бара, Најлон…, Културна станица „Руменка”, Културна станица „Буковац”, Културна станица „Опенс”, Културна станица „Свилара”, Културна станица „Еђшег”, Културна станица „Караван”), Креативног дистрикта и „Нових места” (Ковиљ, Детелинара, Лединци, Ново насеље, Степановићево) у 2021. години, у периоду од 3. септембра до 10. октобра, у оквиру програмског лука „Калеидоскоп културе”, кроз суфинансирање пројеката усмерених на извођење и представљање уметничких радова, односно програма у областима:

 • сценске и извођачке уметности – музика, позоришна уметност и уметничка игра, прецизније класичан балет и савремена игра (стваралаштво, продукција, интерпретација);
 • ликовне уметности (сви медијуми), сликарство, графика, цртеж, фотографија, скулптура, видео-арт, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура (стваралаштво, продукција);
 • аудио-визуелно стваралаштво, дигитално стваралаштво и мултимедија;
 • мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и слично.

Компонента 2 – учешће уметника, односно аутора до 35 година старости, на изложби коју организује Фондација са канцеларијом Покрајинске владе Доње Аустрије – Департманом за уметност и културу у уметничкој галерији „Landhausgalerie Ausstellungsbrücke” у Ст. Полтену (Аустрија), која ће се одржати у периоду од 2. 9. до 3. 10. 2021. године.

Облици уметности:

 • ликовна уметност (сви медијуми),
 • сликарство,
 • графика, цртеж, фотографија, скулптура,
 • видео-арт, мултимедијална уметност и друге савремене форме визуелног изражаја.

II ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Циљ јавног конкурса је јачање локалне уметничке сцене кроз допринос видљивости локалних и младих, неафирмисаних уметника и тема које обрађују у пољу европске културе – Компонента 1, док кроз Компоненту 2, Фондација пружа подршку локалним уметницима да учествују на изложби у Ст. Полтену (Аустрија) и упознају се са савременим аустријским стваралаштвом, чиме им се пружа прилика и за даљу сарадњу, односно приказивање стваралаштва и видљивост на европском нивоу.

Циљ Фондације је да овим конкурсом помогне уметницима који су под притиском неочекиваних околности били принуђени да се преоријентишу и адаптирају на нове услове креативног стварања и представљања својих уметничких радова и да их подстакне на трагање за иновативним, креативним и одрживим решењима усмереним на проналажење и успостављање алтернативних простора и алата за деловање у области културе и уметности, односно уметничког стваралаштва, помоћу којих је могуће превазићи наметнута просторна, буџетска и друга ограничења.

III ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу имају:

Компонента 1 – физичка лица: уметници, радници у култури и лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе и уметничког стваралаштва, са пребивалиштем или боравиштем на територији Града Новог Сада и „Зоне 021”, који ће своје уметничке радове / програме презентовати у културним станицама, Креативном дистрикту и на поменутим локацијама „Нових места”.

Компонента 2 – физичка лица: аутори и уметници до 35 година старости, са пребивалиштем или боравиштем на територији Града Новог Сада и „Зоне 021”, за учешће на изложби у Ст. Полтену у Аустрији. Право учешћа у овом делу конкурса имају и физичка лица која немају пребивалиште или боравиште на територији Новог Сада или „Зоне 021”, под условом да су редовни студенти неког од факултета у Новом Саду.

IV ИЗНОС СРЕДСТАВА

Средства за реализацију предметног конкурса обезбеђена су у Финансијском плану Фондације у укупном износу од 2.400.000,00 динара, од чега:

Компонента 1 – износ од 2.000.000,00 динара предвиђен је за финансирање локалних уметника који ће своје уметничке радове/програме презентовати у културним станицама, Креативном дистрикту и на поменутим локацијама „Нових места”,

Компонента 2 – износ од 400.000,00 динара издвојен је за финансирање учешћа одабраних радова на изложби у Ст. Полтену у Аустрији.

Такође, Фондација ће у складу са могућностима обезбедити трошкове техничке продукције пројеката чија реализација је планирана у културним станицама, Креативном дистрикту и на „Новим местима”.

Трошкове најоптималнијег организованог превоза (авион, воз, аутобус, комби и слично) на релацији Нови Сад – Ст. Полтен – Нови Сад и трошкове смештаја уметника у хотелу са 3* на бази полупансиона у Ст. Полтену покрива Фондација.4

Максималан износ појединачног гранта за обе компоненте конкурса износи до 100.000,00 динара нето, уз обавезу Фондације да подмири трошкове на име припадајућих пореза и доприноса.

Добијени износ ће бити исплаћен у две транше.

Прва транша (80% од укупног добијеног износа) биће исплаћена након закључења уговора о суфинасирању, а друга транша (20% од укупног добијеног износа) по реализацији предметног пројекта, а по достављеном извештају.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН ПРИЈАВЕ

Пријава се подноси на пријавном формулару (Образац 1), који се може преузети са интернет странице Фондације (http://novisad2021.rs) у делу: Јавни позиви.

Пријава на конкурс доставља се електронски и у штампаној форми.

Пријавни формулар (попуњен, потписан и скениран) доставља се електронски, у ПДФ формату, слањем мејла на адресу: kaleidoskop@ns2021.rs.

У штампаном формату, поред пријавног формулара (Образац 1), учесник Конкурса треба да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

 1. Кратка биографија апликанта,
 2. Очитана лична карта, a за учешће у делу конкурса који се односи на изложбу у Ст. Полтену (Компонента 2) уколико апликант нема пребивалиште, односно боравиште у Новом Саду или „Зони 021”, потребно је доставити потврду да је апликант редован студент неког од факултета у Новом Саду;
 3. Образац 2 – изјава о радном статусу

Комплетна документација (пријавни формулар – Образац 1 и пратећа документа) у једном примерку подноси се обавезно у затвореној коверти у канцеларији Фондације, Трг слободе 3, Нови Сад, или путем поште препорученом пошиљком на адресу:

Фондација „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе” 
Трг слободе 3 
21101 Нови Сад 
Поштански фах 153. 

На коверти је потребно навести следећу напомену: За јавни конкурс за подршку локалним уметницима у 2021. години (Калеидоскоп културе).

Такође, неопходно је назначити и за коју компоненту се аплицира (Компонента 1 или 2).

Пријаве за јавни конкурс се достављају лично или препорученом поштом најкасније у року од 30 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Фондације (http://novisad2021.rs) и у средствима јавног информисања.

Рок за подношење пријаве и пратеће документације истиче 5. 7. 2021. године.

Конкурсна документација се не враћа.

Осим наведеног, пријавни формулар (Образац 1) потребно је обавезно доставити и електронским путем најкасније до 5. 7. 2021. године до 12.00 часова.

Максималан број пријава по апликанту:
Апликант може доставити највише 1 предлог пројекта по компоненти. Уколико лице аплицира за обе компоненте конкурса, потребно је да то буде са различитим предлозима пројеката и одвојеним пријавама.

VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР И ОЦЕНУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

Приликом писања предлога пројекта, потребно је водити рачуна о следећим аспектима који ће бити коришћени и приликом вредновања предлога пројеката:

Компонента 1:

– квалитет и садржајна иновативност пројекта;
– одрживост планираних активности (одговорно коришћење расположивих ресурса за време трајања пројекта, могућност ширења и коришћења пројектних резултата након завршетка финансирања пројекта);
– капацитети потребни за реализацију пројекта (стручни, односно уметнички капацитети).

Компонента 2:

– одговор и релевантност на задату тему „За нове мостове”;
– квалитет и садржајна иновативност пројекта;
– претходно искуство и радови.

VII ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Непотпуне и неразумљиве пријаве, пријаве које нису попуњене на прописаним обрасцима, као и непотписане пријаве неће бити разматране.

Неблаговремене и недопуштене пријаве (пријаве упућене на начин који је у супротности са елементима овог конкурса) биће одбачене.

Комисија ће извршити оцену и сачинити коначну ранг-листу о благовременим, потпуним и допуштеним пријавама, а на основу утврђених критеријума. Пријаве ће бити вредноване оценом од 0 до 100 поена. Најбоље пласиране пријаве биће подржане у складу са дефинисаним критеријумима за доделу средстава, а до њиховог коначног утрошка.

Одлука о избору корисника средстава биће донета најкасније у року од 15 дана од затварања конкурса. Резултати конкурса биће објављени на званичној интернет страни Фондације (http://novisad2021.rs).

Одлука је коначна.

Додатне информације: 

За сва додатна питања у вези са поступком пријављивања на конкурс, заинтересовани се могу обратити слањем имејла на адресу: kaleidoskop@ns2021.rs, најкасније до 20. 6. 2021. године. На питања постављена након наведеног рока неће бити одговарано.

Одлука о расписивању јавног конкурса за подршку локалним уметницима у 2021. години (Калеидоскоп културе)

Пријавни формулар – Образац 1

Изјава о радном статусу – Образац 2

Одлука о расподели средстава по Јавном конкурсу за подршку локалним уметницима у 2021. години (Калеидоскоп културе)

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.