Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Јавни конкурс „Дочек” и „Будућност Европе”

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ ДОПУНЕ ЗВАНИЧНОГ ПРОГРАМА „НОВИ САД 2021 – ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ”

 

I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

Град Нови Сад је у завршној фази припреме главног програма пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе”. Овај конкурс расписан је у циљу допуне званичног програма дефинисаног Апликационом књигом и усмерен је ка суфинансирању програма који ће бити реализовани у години титуле (2022) на територији Града Новог Сада и „Зоне 021” (Општине Сремски Карловци, Беочин и Ириг)Пројекти са којима се аплицира на конкурс морају у основи бити јавни, културни и уметнички програми, који су у складу са програмским концептом и уметничком визијом „За нове мостове” који је развила Фондација „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе”. Апликанти су у обавези да се, поштујући програмски концепт, определе за једну од две понуђене тематске целине, такозване програмске лукове – Дочек или Будућност Европе. 

Ради успостављања јединствене културне и програмске политике на територији Града Новог Сада, суфинансирање могу остварити пројекти посебно обликовани за програм Европске престонице културе, као што су представљања нових уметничких продукција или радова, нових и унапређених програма, активности и слично, из области културе и уметности. 

Могуће је пријавити и програме унутар постојећих пројеката, манифестација и фестивала, али искључиво ако су они концептуално и програмски јасно издвојени из уобичајеног програма, односно ако је јасно да се ради о унапређеном, иновативном и/или специјалном и додатном програму пројекта (сходно програмском наративу „За нове мостове” и смерницама за развој и селекцију пројектних предлога, као и наративима програмских лукова Дочек или Будућност Европе). 

Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у Финансијском плану Фондације „Нови Сад 2021” (у даљем тексту: Фондација) у укупном износу до 100.000.000,00 динара (словима: стомилионадинара и 00/100). 

Пројекти/програми са којима се аплицира на конкурс могу бити из следећих области уметности и културе и то:  

 1. књижевност (књижевни догађаји – активности усмерене на популаризацију књиге и читања, као и развој књижевне публике);
 2. музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);
 3. ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн, уметничка фотографија и архитектура;
 4. позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);
 5. уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);
 6. манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;
 7. дигитално стваралаштво и мултимедија;
 8. остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и слично).
 9. савремена интерпретација, анимација и представљање културног и природног наслеђа; 
 10. научноистраживачке и едукативне делатности у култури (уметност, друштвене науке, културно и природно наслеђе);
 11. креативне индустрије.

Очекивани облици активности: 

Програми у неуобичајеним и јавним просторима (интервенције везане за специфичност простора у ком се изводе енг. „Site specific”, извођачки програми, концерти, акције, аудио-видео програми, књижевни догађаји и друго); инострана гостовања и представљања аутора; међународни фестивали и манифестације; тематске изложбе, инсталације; тематске манифестације; представљање нових сценских дела насталих кроз копродукције на међународном или националном нивоу; сви облици јавних догађања који у савременој уметничкој интерпретацији у различитим облицима стваралаштва на иновативан начин представљају културну баштину (покретна и непокретна баштина) и слично.  

Очекиване врсте израза:  

Класична музика, популарна музика (рок, поп, џез, електронска музика и други жанрови), филмски програм, књижевни догађаји, баштина у савременој интерпретацији, фотографија, (нови) медији и технологије, дизајн, улична уметност (енг. Street art), нови циркус и улични театар, сценско извођење савременог драмског текста, савремени плес, визуелне уметности и слично.  

ОПШТЕ ПРОГРАМСКЕ ОДРЕДНИЦЕ ПОЗИВА: 

Програмски наратив Фондације „Нови Сад 2021” произилази из слогана „За нове мостове”. Овај слоган представља идеју изградње нових мостова сарадње и размене између уметника и организација из Новог Сада и Србије са културном сценом Европе. Реализацијом пројекта Европске престонице културе и вредностима које он промовише кроз програме, директно доприносимо процесу европских интеграција Србије. Такође, специфичан контекст титуле, који утиче на програмску концепцију, јесте чињеница да је Нови Сад први град који је понео титулу Европске престонице културе у оквиру посебног програма за државе кандидате за чланство у Европској унији. 

Уметнички концепт пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе” базиран је на основним вредностима Европске уније, као што су људска права, мултикултуралност, интеркултурни дијалог, заштита животне средине, култура мира, друштвена инклузија. Ове вредности промовишу идеју отвореног демократског друштва базираног на савременом хуманизму. Повезујући их са историјом, културом и идентитетом Новог Сада дефинисали смо четири програмска моста, а неке од њих смо симболички назвали по постојећим новосадским мостовима, односно према вредностима које град жели да ојача и додатно развије у контексту евроинтеграција. То су мостови: „Слобода”, „Дуга”, „Нада” и „Љубав”. 

Сваки од тих симболичких програмских мостова подељен је на специфичне тематске целине, такозване програмске лукове – „Дочек”, „Друга Европа”, „Сеобе”, „Тврђава мира”, „Будућност Европе”, „Хероине”, „Дунавско море”, „Калеидоскоп културе”. Ови лукови ће у години титуле бити презентовани у одређеним унапред дефинисаним временским интервалима кроз реализацију пројеката из Апликационе књиге. Тај програм желимо да допунимо и додатно обогатимо новим пројектима одабраним на овом Конкурсу увезујући их са већ постојећим пројектима из Апликационе књиге у програмске кластере – мање тематске целине у оквиру програмских лукова „Дочек” или „Будућност Европе”.

ОПШТИ ПРИНЦИПИ РАЗВОЈА ПРОГРАМА ЕВРОПСКЕ ПРЕСТОНИЦЕ КУЛТУРЕ

 • Унапређење
 1. Програми/активности који/које се реализују у оквиру пројекта „Нови Сад 2021” треба да буду нови и/или унапређени, припремани за потребе 2022. године, а раније нереализовани и неизвођени;
 2. Пројекти треба да буду иновативни у погледу коришћења нових метода рада и укључивања различите и/или нове публике;
 3. Пројекти могу да подразумевају нове уметничке приступе у процесу стваралаштва;
 4. Иновације могу да подразумевају коришћење нових технологија;
 5. Препоручује се интердисциплинаран уметнички приступ у процесу развоја пројектних идеја.
 • Европска димензија

Европска димензија један је од суштинских принципа пројекта „Нови Сад 2021” и пројекта Европске престонице културе уопште. На овај начин долазимо до одговора зашто је Нови Сад европска, а не регионална или национална престоница културе и како остварује бенефите од сарадње са европском културном сценом.

Стратегија пројекта „Нови Сад 2021” за развој европске димензије културне сцене почива на следећим ставкама:

 • Унапређење рада локалне сцене кроз повезивање и размену са европским партнерским организацијама и учешће у реализацији међународних културних пројеката и копродукција. Рад на развоју нових партнерстава са мрежама и организацијама широм Европе у циљу развоја програма међународне културне сарадње и размене у Новом Саду.
 • Подстицање развоја иницијатива и вредности Европске уније. Обрада тема релевантних и актуелних на европском нивоу; обележавање европских празника и догађаја значајних за историју и културу Европе; примена принципа европских културних политика у Новом Саду; представљање Новог Сада у европским оквирима и прикључивање европским иницијативама; подршка процесу европских интеграција Србије; промоција европских програма културне сарадње и прилика за партнерство; и друго.
 • Развој публике

Циљ подизања капацитета у овом домену треба да резултира разноврснијом понудом културних садржаја и већом посетом публике и након реализације Европске престонице културе.

С тим у вези, програми Фондације „Нови Сад 2021” подржавају следеће типове пројеката развоја публике:

 1. Пројекти који доприносе већој посећености културних садржаја у граду Новом Саду;
 2. Пројекти у чијем креирању и реализацији активно учешће има публика, кроз такозване заједничке акције које омогућавају грађанима, професионалцима и стручној јавности учешће у процесима прoграмирања или доношења одлука;
 3. Пројекти у оквиру којих се подстиче интеркултурни дијалог и развој интеркултурних вештина грађана;
 4. Пројекти који унапређују педагошке, едукативне и аниматорске програме;
 5. Децентрализовани садржаји и пројекти који се одржавају на иновативним локацијама, отвореним просторима;
 6. Пројекти у оквиру којих се постојећи садржаји (изложбе, репертоари, фестивалски програми, библиотечки и архивски фондови и слично) промишљају и обликују из угла одређених друштвених група;
 7. Аниматорске активности, које чине организацију, односно програм, приступачним;
 8. Коришћење нових дигиталних алата и нових медија у уметничком изразу или интерпретацији наслеђа;
 9. Коришћење савремених алата у оквиру маркетиншких активности.
 • Одрживост
 1. Финансијска одрживост пројекта:
 • Коришћење различитих извора финансирања. Фондација „Нови Сад 2021” подржава пројекте по принципу суфинансирања како би се стимулисали актери на сцени да обезбеде дугорочну стабилност пројекта финансирајући се из више извора;
 • Планирање финансирања тзв. follow-up активности, што подразумева изналажење извора прихода за оперативне трошкове и трошкове одржавања пројекта, у периоду након године титуле Европске престонице културе;    
 1. Институционална одрживост – питање се односи на подршку институционалних актера пројектним резултатима, програмима и/или активностима кроз институционално финансирање, маркетинг, просторну и/или техничку подршку, окупљање у кластере итд. и треба да пружи одговор да ли ће се сарадња међу партнерима наставити.
 2. Одрживост на нивоу промовисања јавних и других политика: где је могуће, корисник би требало да опише утицај пројекта на тзв. policy димензију – побољшана стручна пракса, законодавство (дакле заговарачка димензија), нове методе рада и слично.

 

ПРОГРАМСКИ ЛУК ДОЧЕК  

Време: Од 24. децембра 2021. године до 16. јануара 2022. године.

Напомена: Пројектне активности које су од суштинског значаја за пројекат треба да буду реализоване у наведеном периоду. Припремне, извештајне и друге пратеће активности могу бити изведене изван овог периода.

Мисија: Афирмација мултикултуралности Новог Сада обележавањем и упознавањем празника различитих религија и култура. 

Концепт: Од половине децембра до краја јануара грађани Новог Сада најинтензивније празнују своју етничку и верску разноликост. У том периоду обележавају се две Нове године, два Божића, Бадње вечери, свети заштитници домова и други обичаји, који представљају повод за дружења и породична окупљања. 

Славећи два рачунања времена, са два програмска концепта, у оквиру овог програмског лука, Нови Сад организује јединствен дочек у Европи, по грегоријанском и јулијанском календару. Повезујући домаће културно наслеђе са нематеријалном културном баштином Европе, Новосађани, заједно са гостима и туристима, прослављају своју мултикултуралност. 

Оживљавајући различите градске просторе које програмски повезује, Дочек нуди жанровску и уметничку разноврсност како би укључио што већи број публике, а у исто време поставио нове стандарде обележавања нематеријалног културног наслеђа локалне заједнице. 

Он је уједно и увертира за церемонију отварања у години титуле, са концептом „временског моста” који се наслања на календар за рачунање времена нашег великог научника Милутина Миланковића и који треба да буде представљен кроз иновативну уметничку поставку као јединствено путовање кроз време која би се реализовала у простору Студија М. 

У оквиру програмског лука Дочек подстичемо пријављивање пројеката који се баве интерпретацијом културног наслеђа Новог Сада, пројекте чији се програми реализују у несвакидашњим просторима и у ободним местима око Новог Сада и тзв. „Зоне 021”, пројекте који укључују светлосну уметност и светлосне инсталације, извођачку и визуелну уметност кроз мултимедијалне и сценске садржаје.

Кључне теме: рачунање времена, интеркултуралност, спајање науке и уметности.

Приоритетне врсте израза за програмски лук Дочек: ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн дигитално стваралаштво и мултимедијa, спајање музичко-сценске и визуелне уметности.

ПРОГРАМСКИ ЛУК БУДУЋНОСТ ЕВРОПЕ 

Време: Од 15. марта  до 5. маја 2022. године.

Напомена: Пројектне активности које су од суштинског значаја за пројекат треба да буду реализоване у наведеном периоду. Припремне, извештајне и друге пратеће активности могу бити изведене изван овог периода.

Мисија: Развој дечје и омладинске културе кроз реализацију иновативних програма и пракси, међународне сарадње и размене, подстицања активног учешћа и критичког мишљења деце и младих. 

Концепт: Будућност Европе је програмска целина пројекта Нови Сад 2021 у оквиру које се развијају уметнички и активистички пројекти који подстичу развој деце и младих као претпоставки боље, одрживије и сигурније будућности Европе и инспиришу позитивне промене у друштву. Овај програмски лук је посвећен разматрању будућности Европе кроз директан дијалог са онима који ту будућност творе у најјаснијем значењу те речи, са младима и децом. У оквиру ове целине подстичемо пријављивање пројеката који представљају нове уметничке форме за децу и младе, форме дечјег и омладинског стваралаштва, програме развоја публике и програме који подстичу активно укључивање деце и младих у културне и социјалне политике Новог Сада и Европе.  

У најкраћем, у оквиру програмског лука Будућност Европе трагамо за културним, уметничким и омладинским програмима за децу и младе, оним програмима који се развијају уз активно учешће деце и младих и програмима који промовишу само дечје и омладинско стваралаштво. 

Ова програмска платформа почива на идеји да улагањем у децу и младост, развијамо Европу као боље место за живот свих нас. Полази се од тога да промена започиње од сваког појединца у најранијем степену развоја, а да је предуслов позитивних промена и напретка – континуиран и одрживи развој. 

Кластери: Програми овог програмског лука се развијају кроз четири програмска кластера, односно, четири велике програмске подцелине.

 • Неки нови клинци– овај кластер је посвећен деци и њиховим родитељима и обухвата пројекте који подстичу здрав развој деце до 15 година старости и представља уметничко путовање кроз дечији свет у свим фазама развоја детета. 
 • Осмехпројекти и програмске активности предвиђени да буду реализовани у оквиру овог кластера треба да подстичу размену, повезивање, солидарност, емпатију, нове форме комуникације и помирење младих у региону Западног Балкана и Европе. 
 • Покрет – пројекти у оквиру овог кластера треба даразвијају иновативне уметничке програме који покрећу тело младих и подстичу правилан развој. 
 • Став– овај кластер обухвата програме развоја способности и вештина младих кроз формално и неформално образовање ради укључивања и активног учешћа у доношењу одлука у европским друштвима. 

Кључне теме: Дечје и омладинско стваралаштво, стваралаштво за децу и омладину и активно укључивању деце и младих у културне и социјалне токове.

Приоритетне врсте израза за програмски лук Будућност Европе: визуелне, музичке, извођачке, говорне, примењене и циркуске уметности и мултимедија.

 

II ЦИЉ КОНКУРСА

Циљ конкурса је допуна/обогаћивање културног и уметничког програма у оквиру Пројекта „Нови Сад – Европска престоница културе” који ће бити реализован у години титуле (2022), као и подстицање укључивања локалне и националне сцене у културни пројекат од националног значаја за Републику Србију.

Предложени пројекти морају бити реализовани на територији Града Новог Сада и „Зоне 021” (општине Ириг, Беочин и Сремски Карловци). У изузетним случајевима финални програм може бити реализован и у другим местима.

Главни програми и активности у оквиру пројекта морају бити видљиви и реализовани 2022. године, у складу са дефинисаним роковима наведеним по програмским луковима, док неке од припремних активности пројекта могу бити започете у 2021. години.

 

III ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

На конкурсу могу учествовати: установе културе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина Војводина или јединица локалне самоуправе, односно правна лица која обезбеђују средства за обављање послова и остваривање циљева из наведених извора, као и удружења и други правни субјекти са седиштем на територији Републике Србије регистровани за обављање делатности из области културе и уметничког стваралаштва, друге невладине организације из области културе, као организације и за обављање научно-образовне делатности.

 

IV СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

У буџетској конструкцији пројекта апликант је у обавези да представи укупну финансијску конструкцију по свим изворима, а не само дела који се односи на суфинасирање од стране Фондације.     

Апликанту може бити додељен и мањи износ од затраженог, у зависности од броја остварених бодова и процене изводљивости програма. У наведеном случају, а пре потписивања уговора, од апликанта ће се затражити сагласност за ревидирани прорачун програма (буџет и пројектне активности), у складу с предложеним умањеним износом.

За износе до 1.500.000,00 РСД по пројекту, средства опредељена одлуком о избору корисника средстава ће бити исплаћена у две транше. Опредељени износи преко 1.500.000,00 РСД по пројекту, биће исплаћени у две или више транши, док ће динамика бити дефинисана за сваки пројекат појединачно уговором о суфинансирању.

Током реализације пројекта одобреног за суфинансирање реалокација средстава међу одобреним категоријама трошкова без посебног захтева и одобрења Фондације може се вршити највише до 5% од укупне вредности буџетске ставке на који се додаје износ, поштујући при том износ укупно опредељених средстава по конкурсу за наведени пројекат. За све евентуалне промене веће од 5% вредности по категорији трошкова неопходно је тражити и добити претходно одобрење Фондације.

 

V ПРИХВАТЉИВЕ И НЕПРИХВАТЉИВЕ АКТИВНОСТИ И ТРОШКОВИ

Области / активности / пројекти које неће бити подржане овим јавним конкурсом у оквиру програмских лукова: 

 • Издаваштво и преводилаштво;
 • Уређење јавних површина;
 • Трајне скулптуре у јавном простору;
 • Предпродукција, продукција и постпродукција филма

Неприхватљиви трошкови: 

 • трошкови конверзије валута, губици на курсним разликама и други чисто финансијски трошкови;
 • оперативни трошкови, банкарске провизије и камате;
 • куповина опреме;
 • режијски трошкови ‒ трошкови закупа простора, трошкови мобилне и фиксне телефоније, интернета, електричне енергије и сл. (осим у изузетним случајевима када се односе искључиво за потребе реализације пројекта и за шта постоје непобитни докази, о чему ће комисија посебно одлучивати);
 • царине и увозне дажбине,
 • донације;
 • камате на позајмице и кредите;
 • порези на имовину или доходак грађана;
 • износи плаћених казни, финансијски пенали и трошкови судских парница;
 • ПДВ (односи се на обвезнике ПДВ-а и њихову месечну/кварталну обавезу плаћања пореза по пореској пријави);
 • награде;
 • котизације;
 • трошкови репрезентације (Сматрају се трошкови учињени приликом радних и пословних састанака, трошкови учињени приликом обележавања јубилеја и друго, трошкови угоститељских услуга који су у непосредној вези са извршењем одређеног службеног посла у земљи и иностранству и остали трошкови репрезентације који нису наведени, а који су учињени у другим сличним случајевима када се представља делокруг рада организације, а није у директној вези са реализацијом конкретних пројектних активности).
 • набавка канцеларијског материјала
 • књиговодствене услуге.

Напомена: Лице запослено код Апликанта може бити додатно ангажовано на реализацији предметног пројекта и трошкови на име прековремених радих сати и стимулације сматрају се оправданим.

 

VI ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН ПРИЈАВЕ

Пријава се подноси на пријавном формулару (Образац 1, Образац 2), који се може преузети са интернет странице Фондације (www.novisad2021.rs) у делу: Јавни позиви. 

Пријавни формулар (Образац 1, Образац 2) доставља се у 3 оригинална примерка, остала документација у једном примерку.  

Учесник Конкурса треба да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

 1. Копија решења о регистрацији правног лица или предузетника код надлежног органа;
 2. Извод из статута или оснивачког акта којим се доказују циљеви оснивања и делатност правног лица;
 3. Копија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање;
 4. Образац 3 – Изјава о партнерству;
 5. Образац 4 – Оверена изјава о прихватању обавезе корисника средстава.

Комплетна документација у дефинисаном броју примерака подноси се обавезно у затвореној коверти у канцеларије Фондације, на адресу: Трг слободе 3, Нови Сад, сваког радног дана до 16:00 часова или путем поште препорученом пошиљком на адресу: 

Фондација „Нови Сад 2021 – Европска престоница културеˮ 

Трг слободе 3 

21101 Нови Сад 

Поштански фах 153. 

У оба случаја на коверти је потребно навести следећу напомену:  За Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у оквиру програмских лукова „Дочек” и „Будућност Европе” у циљу допуне програма у оквиру програма пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе”. 

Пријаве на јавни конкурс се достављају лично најкасније до 16:00 часова 1. 2. 2021. године, односно препорученом поштом упућеном до 23:59 часова истог дана.

Конкурсна документација се не враћа. 

Осим наведеног, пријавни формулар (Образац 1, Образац 2) потребно је обавезно доставити и електронским путем слањем имејла на адресу konkurs@ns2021.rs најкасније до 1. 2. 2021. године до 23:59 часова 

Максималан број пријава по апликанту:

Апликант може доставити највише 1 предлог пројекта по овом конкурсу.

Партнери апликанта на пројекту могу бити правна лица са седиштем у земљи и/или иностранству. Инострани партнери се додатно вреднују, у оквиру критеријума „европска димензија”.

 

VII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР И ОЦЕНА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

Приликом писања предлога пројекта потребно је водити рачуна о следећим аспектима који ће бити вредновани приликом оцене предлога пројекта: 

I 

 1. ПРОЦЕНА ФОРМАЛНИХ УСЛОВА 
 • Пријава је потпуна, разумљива, поднета на прописаном обрасцу у складу са пропозицијама конкурса и потписана од стране овлашћеног лица.  

II 

 1. РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОГРАМА  
 • Усклађеност тема и циљева предложеног пројекта са програмским концептом и уметничком визијом Фондације „Нови Сад 2021 – Европске престонице културе” За нове мостове и смерницама за развој и селекцију пројектних предлога, као и наративима програмских лукова Дочек или Будућност Европе; 
 • Усклађеност са Стратегијом културног развоја Града Новог Сада за период 2016–2026. године; 
 • Улога, ниво укључености и удео у програму уметника и стручњака из иностранства, с подручја Европе, који као партнери учествују у програму, односно реализацији пројекта;  
 • Ниво на којем програм тематски и садржајно доприноси промовисању интеркултурног дијалога, разноликости европских култура, баштине и историје, европских интеграција и актуалних европских тема. 
 1. КВАЛИТЕТ ПРОГРАМА  
 • Иновативност и оригиналност приступа;  
 • Квалитет пројектних активности и усклађеност активности са циљевима пројекта; 
 • Реалан, прецизан и ефикасан финансијски план и структура буџета пројекта; 
 • Укљученост мање заступљених и маргинализованих друштвених група.  
 1. ОРГАНИЗАЦИОНИ И СТРУЧНИ КАПАЦИТЕТИ ПРЕДЛАГАЧА  
 • Организациони и стручни капацитети предлагача за имплементацију пројекта; 
 • Компетентност реализатора пројекта, односно референце главних уметника / извођача и/или ауторског тима; 
 • Квалитет партнерства; 
 • Изводљивост програма; 
 • Могућност реализације програма у алтернативном формату у случају неповољних околности изазваних пандемијом вируса Ковид 19 или другим факторима.
 1. ВИДЉИВОСТ И УТИЦАЈ ПРОЈЕКТА 
 • Утицај пројекта на ширу публику осим оне која директно учествује у активностима; 
 • Атрактивност и доступност програма за иностране посетиоце; 
 • Коришћење иновативних канала за е-партиципацију, попут друштвених мрежа и савремених информационих и комуникационих технологија; 
 • План промоције и видљивости пројекта; 
 • План дистрибуције и употребе резултата пројекта и након реализације; 
 • Одрживост програма након реализације Европске престонице културе. 

 

VIII ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Непотпуне и неразумљиве пријаве, пријаве које нису попуњене на прописаним обрасцима, као и непотписане пријаве неће бити разматране.

Неблаговремене и недопуштене пријаве (пријаве упућене на начин који је у супротности са  пропозицијама овог конкурса) биће одбачене. 

Комисија ће извршити оцену и сачинити коначну ранг листу о благовременим и потпуним пријавама, а на основу утврђених критеријума. Пријаве ће бити вредноване оценом од 0 до 100 поена. Најбоље пласиране пријаве биће подржане у складу са дефинисаним критеријумима за доделу средстава, а до њиховог коначног утрошка.   

Одлука о избору корисника средства биће донета најкасније у року од 60 дана од затварања конкурса.

Резултати конкурса биће објављени на званичној интернет страни Фондације (www.novisad2021.rs). 

Одлука је коначна. 

Додатне информације: 

За сва додатна питања у вези са поступком пријављивања на конкурс, заинтересовани се могу обратити слањем имејла на адресу: konkurs@ns2021.rs, најкасније до 25. 1. 2021. године. На питања постављена након наведеног рока неће се одговарати.

 

Одлука о измени одлуке о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката у оквиру програмских лукова – Дочек и Будућност Европе

Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката у оквиру програмских лукова – Дочек и Будућност Европе

Образац 1 – Пријавни формулар

Образац 2 – Буџет пројекта

Образац 3 – Изјава о партнерству

Образац 4 – Изјава о прихватању обавеза корисника средстава

Упутство за буџетирање и извештавање

Одлука о расподели средстава – Дочек и Будућност Европе

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.