Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Конкурс за приступачност

 

Фондација „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ (у даљем тексту: Фондација) расписује јавни конкурс у циљу јачања капацитета јавних установа културе са седиштем на територији Града Новог Сада и општина Ириг, Сремски Карловци и Беочин (у даљем тексту: Зона 021) за пружање финансијске подршке реализацији пројеката за повећање приступачности.

Средства за реализацију овог програма обезбеђена су у буџету Фондације у укупном износу од 9.000.000 динара (словима: девет милиона динара и 00/100).

Реализација програма за приступачност спроводи се у оквиру пројекта „Доступна уметност 2021“ чији је основни циљ побољшање квалитета живота у јавним просторима. Активности у оквиру овог програма послужиће као модел установама како да прилагоде своје културне садржаје свима.

Узимајући у обзир начела Стратегије културног развоја града Новог Сада за период 2016‒2026. године (“Сл. лист Града Новог Сада” бр. 53/16), начела Стратегије приступачности града Новог Сада за период 2012‒2018. године („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 21/2012) и Апликациону књигу пројекта „Нови Сад 2021“, приоритетни циљеви овог програма су:

  1. стварање приступачних културних садржаја на начин и у просторима који су доступни свима применом принципа „дизајна за све“ (у даљем тексту: универзалног дизајна);
  2. подршка програмима који подстичу и афирмишу социјалну и културну инклузију и учешће свих друштвених групација у културном животу;
  3. едукација и сензибилизација запослених у установама културе за прилагођавање простора и садржаја према стандардима приступачности и универзалног дизајна;
  4. унапређење сарадње међу установама културе, као и између установа културе и удружења грађана, невладиних организација (у даљем тексту: НВО), медија, образовних установа и најшире јавности у циљу подстицања квалитета и приступачности програма за све друштвене групације.

Програмом за повећање приступачности биће подржани следећи типови пројеката:

  1. унапређење оријентације, кретања и безбедности елементима графичко-визуелне, тактилне и звучне сигнализације;
  2. пројекти који унапређују приступачност информација и комуникација у установама прилагођавањем постојећих канала комуникације са публиком према начелима универзалног дизајна;
  3. пројекти који за циљ имају израду приступачних аудио-визуелних садржаја;
  4. пројекти едукације запослених у установама културе у областима примене принципа универзалног дизајна, стандарда приступачности, приступачне комуникације – дефинисане према потребама и захтевима специфичним за делатност установе или у партнерству;
  5. пројекти који унапређују сарадњу између установа културе и других установа и организација у стварању оригиналног приступачног садржаја или програма;
  6. пројекти који видљиво и активно укључују све друштвене групе.

Носиоци пројеката могу бити установе културе са седиштем на територији Града Новог Сада и Зоне 021, док друге организације са наведених територија могу узети учешће као партнери на пројектима у сарадњи са релевантним установама културе.

За пројектне предлоге максималан износ суфинансирања износи до 80% од укупне вредности пројекта.

Пријавни формулар (Образац 1) се са пратећом документацијом, обавезно у затвореној коверти, подноси у канцеларију Фондације (Католичка порта 5/I, Нови Сад) или путем поште препорученом пошиљком на адресу:

Фондација „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“

Католичка порта 5

21101 Нови Сад

Поштански фах 153

У оба случаја на затвореној коверти потребно је навести следећу напомену: За јавни конкурс за суфинансирање пројеката за повећање приступачности у установама културе у Граду Новом Саду и Зони 021 у 2018. години

Пријавни формулар (Образац 1) је потребно обавезно доставити и електронским путем у два примерка на адресу konkurs@ns2021.rs најкасније до 17. маја 2018. године до 15.00 часова.

Први примерак у PDF формату скениран, потписан и печатиран, а други попуњен у Word формату.

 

Пријава на конкурс и пратећа документација (у штампаном и електронском облику) могу се доставити најкасније у року од 30 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Фондације и у средствима јавног информисања, односно најкасније до 17. маја 2018. године.

 

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 30 дана од последњег дана предвиђеног за подношење пријава.

Детаљније информације о условима конкурса доступне су на интернет страници Фондације www.novisad2021.rs  у делу Јавни позиви.

 

Конкурсна документација:

 

1.Позив јавног конкурса и детаљи пријаве

2.Пријавни формулар (Образац 1) – попуњава подносилац

3.Изјава (Образац 2) – попуњава подносилац

4.Упутство за попуњавање пријавног формулара

Одлуку Управног одбора о расписивању јавног конкурса можете преузети овде.

Одлуку Управног одбора о образовању конкурсне комисије можете преузети овде.

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ У УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ У НОВОМ САДУ И ЗОНИ 021 У 2018. ГОДИНИ

 

 

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.