Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Јавни конкурс „Шетње кроз наслеђе“

 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ НОВИХ ТУМАЧЕЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У 2019. ГОДИНИ

 

Јавни конкурс се расписује у циљу подстицања нових тумачења културног наслеђа Новог Сада и Зоне 021 (oпштине Сремски Карловци, Беочин и Ириг) и укључивање грађана у интерпретацију наслеђа. Конкурс представља другу фазу у реализацији пројекта из Апликационе књиге, под називом „Шетње кроз наслеђе”.

Средства за реализацију овог конкурса, обезбеђена су у буџету Фондације „Нови Сад 2021 ‒ Европска престоница културе“ (у даљем тексту: Фондација) у укупном износу од 1.800.000,00 динара.

 

Циљ Конкурса

Основни циљ конкурса је подстицање грађана да се укључе у очување културног наслеђа кроз савремене начине интерпретације личних сећања и доживљаја.

Приоритетни циљеви овог конкурса су:

  1. проширивање разумевања културног наслеђа изван званичног историјског приказа, и препознавање, вредновање и тумачење свакодневног живота, интимних историја и локалних прича;
  2. подстицање грађана на представљање прича из личне визуре о занимљивим местима, ликовима и догађајима који чине незваничну историју града Новог Сада и околине;
  3. укључивање што већег броја грађана у промишљање културе и начина живота свог краја, кроз причање личних прича и слушање прича других;
  4. повећање осетљивости на културну разноликост која постоји у Граду Новом Саду и Зони 021.

 

Овим конкурсом се могу финансирати пројекти који представљају приче из личног сећања, али и савремене праксе коришћења наслеђа, у циљу презентације занимљивих делова Новог Сада и општина Сремски Карловци, Беочин и Ириг. Пројекти могу бити представљени кроз шетњу, перформанс, представу, изложбу, приказ фотографија, догађај у сопственом простору и сличне форме који ближе одређују елементе приче.

Приликом оцене пројектних идеја посебно ће се вредновати пројекти који укључују више актера или више облика уметности и стваралаштва (фотографија, глума, перформанс, плес и слично).

Средствима опредељеним за реализацију конкурса биће подржано укупно 15 пројеката, од којих ће 10 бити реализовано на територији Града Новог Сада и 5 на територији Зоне 021. За сваки пројекат опредељена су бесповратна средства у износу до 120.000,00 динара (бруто).

 

Ко може да конкурише?

Иницијатори могу бити сва заинтересована физичка лица, која желе да испричају своју причу у складу са дефинисаним захтевима конкурса.

На конкурсу, као апликанти, могу учествовати искључиво правна лица која су регистрована у АПР-у, и имају статус удружења, и то домаћа удружења физичких лица.

 

Период реализације пројекта

Апликанти чији пројекти буду одабрани за финансирање биће у обавези да реализују најмање три извођења („шетње“) до краја 2019. године.

 

Како конкурисати?

 

Индивидуалне консултације

За време трајања јавног конкурса потенцијалним апликантима биће омогућене индивидуалне консултације са едукаторима, са којима ће апликанти бити у могућности да уобличе своје пројектне идеје.

Заинтересовани за консултације могу доставити своје контакт податке најкасније до 5.2.2019 године, слањем имејла на адресу konkurs@ns2021.rs.

 

Пријава на конкурс подноси се на пријавном формулару (Образац 1).

Уз попуњен пријавни формулар, учесник Јавног конкурса је у обавези да достави и следећу пратећу документацију:

  1. копију акта о регистрацији правног лица код надлежног органа;
  2. биографију лица задуженог и именованог за реализацију пројекта – пројектног менаџера;
  3. изјаву подносиоца предлога пројекта да за исту врсту трошка у оквиру активности наведених у пројектном предлогу нису добијена подстицајна средства из других извора финансирања (градски, покрајински, републички и/или ЕУ фондови) (Образац 2).

Пријавни формулар за Јавни конкурс (Образац 1) са пратећом документацијом подноси се обавезно у затвореној коверти у канцеларији Фондације, Католичка порта 5, Нови Сад, или путем поште препорученом пошиљком на адресу:

Фондација „Нови Сад 2021 ‒ Европска престоница културе“

Католичка порта 5

21101 Нови Сад

Поштански фах 153

 

У оба случаја на коверти је потребно навести следеће: За Јавни конкурс „Шетње кроз наслеђе“ за финансирање активности за подстицање нових тумачења културног наслеђа у 2019. години

Пријаве на јавни конкурс се достављају лично или препорученом поштом најкасније у року од 30 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Фондације (https://novisad2021.rs) и у средствима јавног информисања.

Рок за подношење пријаве и пратеће документације истиче 21.2.2019. године.

Осим наведеног, пријавни формулар (Образац 1) потребно је обавезно доставити и електронским путем на адресу konkurs@ns2021.rs најкасније до 21.2.2019. године до 15.00 часова.

Електронски образац доставља се у PDF формату, скениран, потписан и печатиран.

 

Подносилац пријаве може конкурисати са највише једним предлогом пројекта.

За сваки пројектни предлог, пријавни формулар (Образац 1) се подноси у 4 (четири) штампана примерка, а остала документација у 1 (једном ) примерку.

Конкурсна документација се не враћа.

 

Додатне информације

За сва питања и додатне информације можете се обратити запосленима у Фондацији путем електронске поште на адресу konkurs@ns2021.rs, закључно са 20.2.2019. године.

 

Прочитајте текст ЈАВНОГ КОНКУРСА „ШЕТЊЕ КРОЗ НАСЛЕЂЕ“ у целости.

 

Конкурсна документација

Пријавни формулар (Образац 1)

Изјава (Образац 2)

Одлуку Управног одбора о расписивању јавног конкурса можете преузети овде.

 

 

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.