Анкета: Мапирање културних потреба локалних заједница ободних делова Новог Сада

Пројекат „Одисеја 2021 – фаза 1“ фокусиран je на мапирање друштвених заједница и група из ободних делова Новог Сада, на истраживање културних потреба сваке заједнице и прикупљање прича људи из локалног контекста, а у циљу бољег разумевања, анимирања и укључивања у будући међународни пројекат VOXcity. Ради што квалитетнијег мапирања културних потреба локалне заједнице покренут је […]

Анкета: Мапирање културних потреба локалних заједница ободних делова Новог Сада Read More »