Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

ОТВОРЕНИ ПОЗИВ УГОСТИТЕЉИМА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У ПРОГРАМ ЕВРОПСКЕ ПРЕСТОНИЦЕ КУЛТУРЕ

Програмски лукoви „Калеидоскоп културе” и „Дочек“, између осталог, регулисани су Одлуком о утврђивању програмских и пројектних активности као наслеђе пројекта „Нови Сад – Европска престоница културеˮ , као културно-уметничке програмске целине које представљају трајно наслеђе међународног пројекта „Нови Сад – Европска престоница културе”.

Овим позивом Фондација жели да обогати културно уметничке програме и догађаје у програмским луковима „Калеидоскоп културе” и „Дочек“, те да укључи присуство угоститељске понуде својим програмима, за манифестације које организује у периоду од септембра 2023. године до јануара 2024. године.

Фондација позива правна лица и предузетнике регистроване за обављање угоститељске делатности, и то за делатност припремања и послуживања хране и пића, са седиштем на територији Града Новог Сада и Зоне 0211 да се прикључе програму Европске престонице културе, с тим да је Фондација једини Организатор предметних догађаја, те у складу са прописима подноси захтев за заузеће јавних површина за следеће догађаје2:

Програмски лук „КАЛЕИДОСКОП КУЛТУРЕ“:

  1. Креативни дистрикт: више локација током од 8-10. септембра,
  2. Креативни дистрикт: више локација током од 15-16. септембра за програм дечији хорови и концерт Jason Miles

Програмски лук „ДОЧЕК“

  1. 31.12.2023. -1.1.2024. у Подграђу Петроварадинске тврђаве на више локација.

Јавни позив је намењен правним лицима/предузетницима, који су регистовани за обављање угоститељске делатности, са нагласком на продају пића на отвореном, с тим што је неопходно да испуне и следеће услове:

  • активно правно лице у минималном трајању од 5 година, без прекида у пословању,
  • да има минимум 15 запослених лица на неодређено време,
  • да измирује редовно све порезе и доприносе у складу са законом,
  • да послује позитивно у последње две финансијске године (2021. и 2022.)
  • да поседује минимум 1 регистровану мобилну фискалну касу, за рад ван објекта, за продају на отвореном.

Фондација не финансира рад угоститеља.

Фондација као организатор догађаја обезбеђује:

– инфраструктурну опремљеност (струја и шанкови),

– сагласност за привремено заузеће јавне површине на којој се одржавају догађаји од стране надлежног органа,

– благовремену пријаву надлежним органима све евентуалне музичке наступе.

 

Угоститељ се обавезује следеће:

– да преузима потпуну одговорност за садржину продајног места на догађајима,

– да послује искључиво у складу са прописима,

– да пре заузећа простора обезбеди све неoпходне дозволе које се односе на точење алкохолних и безалкохолних пића пре сваког догађаја;

– да обезбеди раднике за предметну локацију, који имају све дозволе од надлежних органа и исте достави Организатору на увид пре сваког догађаја;

– поштује све законске норме које се односе на продајно место на отвореном и точење алкохолних и безалкохолних пића на отвореној локацији;

– да сноси све трошкове и таксе прибављања свих дозвола неопходних за функционисање продајног места у оквиру догађаја,

– да сноси све трошкове и таксе прибављања дозвола за раднике на продајном месту у оквиру сваког догађаја,

– да након сваког реализованог догађаја уплати Фондацији дефинисан износ средстава у одређеном проценту од нето профита од продаје пића.

Критеријуми за одабир угоститеља:

– висина понуђеног процента који ће бити уплаћен Фондацији након сваког реализованог догађаја од нето профита од продаје пића.

Документација и начин пријаве

Пријава се подноси на пријавном формулару (Образац 1), који се може преузети са интернет страницe Фондације у делу: Јавни позиви.

Пријава на отворени позив доставља се у штампаној, односно аналогној форми.

У штампаном формату, поред пријавног формулара (Образац 1), учесник позива треба да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

1. копија извода из АПР, којом се доказује регистрована делатност,

2. копија М образаца и копија из Фонда ПИО, са листингом радника на неодређено време,

3. биланс успеха/потврда о бонитету/други релевантни документи којима се доказује позитивно пословање за 2021. и 2022. годину,

4. доказ о регистрацији фискалне касе за продају на отвореном, односно решење о безбедносном елементуна којем пише да је каса регистрована за теренску, а не статичну продају

5. пореско уверење за све измирене пореске обавезе.

Комплетна документација (пријавни формулар — Образац 1 и пратећа документа) у једном примерку подноси се обавезно у затвореној коверти у канцеларији Фондације, Трг слободе 3 (ПЦ Аполо), Нови Сад, или путем поште препорученом пошиљком на адресу:

Фондација „Нови Сад – Европска престоница културе” 

Трг слободе 3 

21101 Нови Сад 

Поштански фах 153

На коверти је потребно навести следећу напомену: За „ОТВОРЕНИ ПОЗИВ УГОСТИТЕЉИМА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У ПРОГРАМ ЕВРОПСКЕ ПРЕСТОНИЦЕ КУЛТУРЕ“

Пријаве за отворени позив достављају се лично или препорученом поштом најкасније најкасније до 7. aвгуста 2023. године до 15.00 часова.

Документација се не враћа.

Максимални број пријава по апликанту: 1.

Поступак одлучивања о јавном позиву

Сви подаци наведени у апликационим документима морају бити јасни, прецизни и веродостојни.

Поступак одабира спровешће комисија.

Непотпуне и неразумљиве пријаве, пријаве које нису попуњене на прописаним обрасцима, као и непотписане пријаве, неоверене неће бити разматране.

Неблаговремене и недопуштене пријаве (пријаве упућене на начин који је у супротности с елементима овог позива) биће одбачене.

Комисија ће извршити оцену и сачинити коначну ранг-листу о благовременим, потпуним и допуштеним пријавама, а на основу утврђених критеријума. Пријаве ће бити вредноване оценом од 0 до 100 поена. Најбоље пласиране пријаве биће подржане у складу с дефинисаним критеријумима за одабир.

Одлука о избору угоститеља биће донета најкасније до 11. августа 2023. године. Резултати јавног позива биће објављени на званичној интернет страници Фондације.

Одлука је коначна.

Пријавни формулар.

Одлука о избору угоститеља за укључиванје у програм Европске престонице културе.

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.