Претрага
Close this search box.

OTVORENI POZIV UGOSTITELjIMA ZA UKLjUČIVANjE U PROGRAM EVROPSKE PRESTONICE KULTURE

Programski lukovi „Kaleidoskop kulture” i „Doček“, između ostalog, regulisani su Odlukom o utvrđivanju programskih i projektnih aktivnosti kao nasleđe projekta „Novi Sad – Evropska prestonica kultureˮ , kao kulturno-umetničke programske celine koje predstavljaju trajno nasleđe međunarodnog projekta „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”.

Ovim pozivom Fondacija želi da obogati kulturno umetničke programe i događaje u programskim lukovima „Kaleidoskop kulture” i „Doček“, te da uključi prisustvo ugostiteljske ponude svojim programima, za manifestacije koje organizuje u periodu od septembra 2023. godine do januara 2024. godine.

Fondacija poziva pravna lica i preduzetnike registrovane za obavljanje ugostiteljske delatnosti, i to za delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića, sa sedištem na teritoriji Grada Novog Sada i Zone 0211 da se priključe programu Evropske prestonice kulture, s tim da je Fondacija jedini Organizator predmetnih događaja, te u skladu sa propisima podnosi zahtev za zauzeće javnih površina za sledeće događaje2:

Programski luk „KALEIDOSKOP KULTURE“:

Kreativni distrikt: više lokacija tokom od 8-10. septembra,
Kreativni distrikt: više lokacija tokom od 15-16. septembra za program dečiji horovi i koncert Jason Miles
Programski luk „DOČEK“

31.12.2023. -1.1.2024. u Podgrađu Petrovaradinske tvrđave na više lokacija.
Javni poziv je namenjen pravnim licima/preduzetnicima, koji su registovani za obavljanje ugostiteljske delatnosti, sa naglaskom na prodaju pića na otvorenom, s tim što je neophodno da ispune i sledeće uslove:

aktivno pravno lice u minimalnom trajanju od 5 godina, bez prekida u poslovanju,
da ima minimum 15 zaposlenih lica na neodređeno vreme,
da izmiruje redovno sve poreze i doprinose u skladu sa zakonom,
da posluje pozitivno u poslednje dve finansijske godine (2021. i 2022.)
da poseduje minimum 1 registrovanu mobilnu fiskalnu kasu, za rad van objekta, za prodaju na otvorenom.
Fondacija ne finansira rad ugostitelja.

Fondacija kao organizator događaja obezbeđuje:

– infrastrukturnu opremljenost (struja i šankovi),

– saglasnost za privremeno zauzeće javne površine na kojoj se održavaju događaji od strane nadležnog organa,

– blagovremenu prijavu nadležnim organima sve eventualne muzičke nastupe.

 

Ugostitelj se obavezuje sledeće:

– da preuzima potpunu odgovornost za sadržinu prodajnog mesta na događajima,

– da posluje isključivo u skladu sa propisima,

– da pre zauzeća prostora obezbedi sve neophodne dozvole koje se odnose na točenje alkoholnih i bezalkoholnih pića pre svakog događaja;

– da obezbedi radnike za predmetnu lokaciju, koji imaju sve dozvole od nadležnih organa i iste dostavi Organizatoru na uvid pre svakog događaja;

– poštuje sve zakonske norme koje se odnose na prodajno mesto na otvorenom i točenje alkoholnih i bezalkoholnih pića na otvorenoj lokaciji;

– da snosi sve troškove i takse pribavljanja svih dozvola neophodnih za funkcionisanje prodajnog mesta u okviru događaja,

– da snosi sve troškove i takse pribavljanja dozvola za radnike na prodajnom mestu u okviru svakog događaja,

– da nakon svakog realizovanog događaja uplati Fondaciji definisan iznos sredstava u određenom procentu od neto profita od prodaje pića.

Kriterijumi za odabir ugostitelja:

– visina ponuđenog procenta koji će biti uplaćen Fondaciji nakon svakog realizovanog događaja od neto profita od prodaje pića.

Dokumentacija i način prijave

Prijava se podnosi na prijavnom formularu (Obrazac 1), koji se može preuzeti sa internet stranice Fondacije u delu: Javni pozivi.

Prijava na otvoreni poziv dostavlja se u štampanoj, odnosno analognoj formi.

U štampanom formatu, pored prijavnog formulara (Obrazac 1), učesnik poziva treba da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

1. kopija izvoda iz APR, kojom se dokazuje registrovana delatnost,

2. kopija M obrazaca i kopija iz Fonda PIO, sa listingom radnika na neodređeno vreme,

3. bilans uspeha/potvrda o bonitetu/drugi relevantni dokumenti kojima se dokazuje pozitivno poslovanje za 2021. i 2022. godinu,

4. dokaz o registraciji fiskalne kase za prodaju na otvorenom, odnosno rešenje o bezbednosnom elementuna kojem piše da je kasa registrovana za terensku, a ne statičnu prodaju

5. poresko uverenje za sve izmirene poreske obaveze.

Kompletna dokumentacija (prijavni formular — Obrazac 1 i prateća dokumenta) u jednom primerku podnosi se obavezno u zatvorenoj koverti u kancelariji Fondacije, Trg slobode 3 (PC Apolo), Novi Sad, ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu:

Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”

Trg slobode 3

21101 Novi Sad

Poštanski fah 153

Na koverti je potrebno navesti sledeću napomenu: Za „OTVORENI POZIV UGOSTITELjIMA ZA UKLjUČIVANjE U PROGRAM EVROPSKE PRESTONICE KULTURE“

Prijave za otvoreni poziv dostavljaju se lično ili preporučenom poštom najkasnije najkasnije do 7. avgusta 2023. godine do 15.00 časova.

Dokumentacija se ne vraća.

Maksimalni broj prijava po aplikantu: 1.

Postupak odlučivanja o javnom pozivu

Svi podaci navedeni u aplikacionim dokumentima moraju biti jasni, precizni i verodostojni.

Postupak odabira sprovešće komisija.

Nepotpune i nerazumljive prijave, prijave koje nisu popunjene na propisanim obrascima, kao i nepotpisane prijave, neoverene neće biti razmatrane.

Neblagovremene i nedopuštene prijave (prijave upućene na način koji je u suprotnosti s elementima ovog poziva) biće odbačene.

Komisija će izvršiti ocenu i sačiniti konačnu rang-listu o blagovremenim, potpunim i dopuštenim prijavama, a na osnovu utvrđenih kriterijuma. Prijave će biti vrednovane ocenom od 0 do 100 poena. Najbolje plasirane prijave biće podržane u skladu s definisanim kriterijumima za odabir.

Odluka o izboru ugostitelja biće doneta najkasnije do 11. avgusta 2023. godine. Rezultati javnog poziva biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici Fondacije.

Odluka je konačna.

Prijavni formular.

Odluka o izboru ugostitelja za uključivanje u program Evropske prestonice kulture.

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.