Culture Up

Пројекат Culture Up – децентрализација културе на европском нивоу

Подизање капацитета културних установа ван центра града и у руралним срединама, главни је циљ пројекта Culture Up који окупља девет представника из пет различитих земаља и у оквиру ког је одржан први онлајн састанак на ком је свако од партнера пројекта представио своју организацију и улогу коју има на пројекту.

Пројекат Culture Up – децентрализација културе на европском нивоу Read More »