пројектни менаџер

Отворена позиција: Пројектни менаџер у култури