Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Јавни позив за учешће у церемонији отварања Европске престонице културе – ЗЕНИТЕУМ :: 2022

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОДАБИР УМЕТНИКА / ИЗВОЂАЧА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРЕДСТАВИ ОТВАРАЊА НОВОГ САДА – ЕВРОПСКЕ ПРЕСТОНИЦЕ КУЛТУРЕ У 2022. ГОДИНИ
ЗЕНИТЕУМ :: 2022

ОПИС ПРОГРАМА ЦЕРЕМОНИЈЕ ОТВАРАЊА

Европска престоница културе је највећи пројекат Европске уније у области културе и уметности, покренут са циљем јачања културних веза између Европљана. Град Нови Сад је 2016. године проглашен Европском престоницом културе за 2021. годину, одлуком Панела експерата Европске комисије у Бриселу, али је година титуле услед глобалне пандемијске кризе померена на наредну, 2022. годину. Наш успех јединствен је по томе што је Нови Сад један од првих градова државе кандидата за чланство у Европску унију који је понео ову престижну титулу, али и први град у Србији проглашен Европском престоницом културе.

Нови Сад је добио ову титулу у оквиру иницијативе Европске уније, која има за циљ да подржи пројекте који воде зближавању европских нација и размени идеја међу њима, кроз тежњу да се остваре три циља: наглашавање богатства различитости и заједничких карактеристика европских култура; промовисање већег узајамног разумевања између становника Европе; јачање осећаја припадности истој европској заједници.

Нови Сад – Европска престоница културе проглашен је културним пројектом од националног значаја Закључком Владе Републике Србије (05 број 69-12771/2016 од 29. децембра 2016. године).

Званична година титуле Европске престонице културе у Новом Саду почеће 13. јанауара 2022. године, представом отварања, спектакуларним извођачким културним догађајем у Новом Саду, на отвореном простору. Назив и концепт представе отварања ЗЕНИТЕУМ :: 2022 осмислио је Драган Живадинов, аутор и редитељ овог догађаја.

ЗЕНИТЕУМ :: 2022 биће приказан као секуларни обред са одабраним садржајима највише духовне вредности Републике Србије. Представљаће све своје грађане са посебним фокусом на Новосађане. Очекујемо присуство високих домаћих и страних званичника, суграђана, туриста, као и представника домаће, европске и светске јавности.

Наслов представе-славља ЗЕНИТЕУМ :: 2022 потиче од транснационалног уметничког покрета, зенитизма, који је установио уметник и уредник часописа Зенит, Љубомир Мицић (1895 – 1971). У свом међународном часопису он је обликовао модернистичку уметност између два светска рата, а одјеци његовог рада осетили су се у Београду, Загребу, Паризу, Берлину, Милану и Москви.

Представа-славље ЗЕНИТЕУМ :: 2022 за своје протагонисте оптималне пројекције има математичарку Милеву Марић Ајнштајн и математичара Милутина Миланковића. Математика је централна тема сценарија ЗЕНИТЕУМ :: 2022. Она се сагледава као оруђе и језик који човеку омогућава да опише своје духовно остварење. На церемонији ћемо певати славу науци и уметности у име културе!

Биографија редитеља представе отварања Драгана Живадинова

Драган Живадинов једна је од најважнијих фигура словеначке и регионалне уметничке сцене, реномирани европски редитељ и постгравитациони уметник. Рођен 1960. године у Илирској Бистрици, Драган Живадинов је завршио позоришну режију на Академији за музику, радио, телевизију и филм у Љубљани од 1980. до 1984. Био је суоснивач уметничког покрета Neue Slowenische Kunst (1985). Током 80-их је конструисао стил ретро-гардизам, основао ретро-гардни театар Gledališče Sester Scipion Nasice, као и космокинетичку опсерваторију Red Pilot.

Почетком деведесетих, Живадинов је Red Pilot преобразио у Noordung Cosmokinetic Cabinet и покренуо педесетогодишњи позоришни процес „Noordung 1995 – 2045” кроз формирање стила телекозмизма. Године 1998. постао је кандидат за космонаута, а 1999. године реализовао Биомеханику Noordung, прву комплетну позоришну продукцију у условима нулте гравитације, односно у безтежинском стању. Од 2000. године конструисао је пост-гравитационе театралне апстракте. Суоснивач је Културног центра европских свемирских технологија (КСЕВТ).

Живадинов је један од ретких позоришних уметника на свету који живи и ствара авангардну уметност, инспирисан руском авангардом са почетка прошлог века, делом Казимира Маљевича и супрематизмом. Такорећи, редитељ је који брани принципе уметничке авангарде 20. века (футуризам, конструктивизам, концептуализам). Директор је и оснивач Делак центра за истраживање сценских уметности (1996) који следи његов јединствени естетски правац.

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

За потребе реализације представе на отвореном, у оквиру церемоније отварања званичне године титуле Европске престонице културе у Новом Саду, Фондација „Нови Сад – Европска престоница културе” расписује јавни позив / радионицу за двадесет уметника / извођача, који ће чинити ансамбл церемоније отварања. Свечана представа отварања Европске престонице културе – Нови Сад 2022, биће реализована 13. јануара 2022, под називом ЗЕНИТЕУМ :: 2022.

Јавни позив расписује се у циљу одабира минимум 20 уметника / извођача за реализацију представе отварања Европске престонице културе у Новом Саду Зенитеум :: 2022.

Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у Финансијском плану Фондације, у укупном износу од 2.000.000,00 динара нето.

II ЦИЉ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Позив се расписује у циљу одабира минимум 20 уметника / извођача за реализацију представе отварања Европске престонице културе у Новом Саду Зенитеум :: 2022.

Церемонија отварања је један од продукционо најкомплекснијих подухвата у години титуле, који ће бити видљив не само националном, него и широком европском и светском аудиторијуму.

Овај позив није намењен солистичким улогама, већ стварању ансамбла, чија ће улога бити форматирана по узору на антички хор.

III ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу имају:

1. Физичка лица, глумци, певачи, плесачи, акробате / циркуски уметници, старости од 20 до 40 година, са пребивалиштем или боравиштем на територији Града Новог Сада и Зоне 021 (територије општина Беочин, Ириг и Сремски Карловци), са следећим образовањем и искуством:

 1. Професионални глумци. Потребно је да имају високо глумачко образовање или да су студенти глуме или да су чланови репрезентативних удружења / асоцијација (Удружење драмских уметника Војводине или Удружење драмских уметника Србије).
 2. Професионални певачи. Пожељно је да имају минимум средњошколско музичко образовање, премда није обавезно, да имају хорско и сценско искуство, да су чланови репрезентативне установе културе или музичког, односно хорског удружења / асоцијације (нпр. неки реномирани хор, Удружење музичких уметника Србије, Српска хорска асоцијација).
 3. Професионални плесачи. Потребно је да имају минимум средњошколско балетско образовање (класичан балет, савремени плес, народна игра) или да су чланови релевантних плесних организација / удружења или да су чланови националних плесних асоцијација.
 4. Акробате и циркуски уметници. Потребно је да имају референце које доказују њихов професионални статус (формална или неформална едукација, као и пројекти у којима су учествовали).

НАПОМЕНЕ:

 1. Потребно је да уметници / извођачи који нису професионални певачи (а пре свега се мисли на глумце и плесаче) поседују певачке способности.
 2.  За учешће на аудицији / радионици није потребно припремити монолог, песму и сл.
 3. За учешће на пројекту неопходно је да извођачи / уметници имају доказ о вакцинацији против вируса КОВИД-19 или ПЦР или антигенски тест пред сваки сет проба.

IV ИЗНОС СРЕДСТАВА

Средства за реализацију предметног конкурса обезбеђена су у Финансијском плану Фондације у укупном износу од 2.000.000,00 динара нето.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН ПРИЈАВЕ

Пријава се подноси на пријавном формулару (Образац 1), који се може преузети са интернет странице Фондације (https://novisad2022.rs) у делу: Јавни позиви.

Пријавни формулар доставља се електронски, слањем мејла на адресу: production@ns2021.rs.

У електронском формату, поред пријавног формулара (Образац 1), учесник Позива треба да приложи и следеће документе:

 1. Радна биографија
 2. Две фотографије (средњи план и тотал)
 3. Очитана лична карта, уколико апликант нема пребивалиште, односно боравиште у Новом Саду или Зони 021, потребно је доставити потврду да је апликант редован студент неког од факултета у Новом Саду;

Комплетна документација (пријавни формулар – Образац 1 и пратећа документа) у једном примерку подноси се електронским путем, најкасније до 1. 8. 2021. године, закључно са 1. августом, до 23.59 часова.

VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА СЕЛЕКЦИЈУ УМЕТНИКА / ИЗВОЂАЧА

1. ГЛУМАЧКИ ИЗРАЗ

 • Способност кандидата да оствари особен глумачки израз

2. ГЛАСОВНО ГОВОРНЕ СПОСОБНОСТИ КАНДИДАТА

 • Карактеристике говора и говорног апарата
 • Дикција
 • Певачке способности

3. ТЕЛЕСНЕ СПОСОБНОСТИ КАНДИДАТА

 • Сценски покрет
 • Осећање ритма
 • Плесне способности

VII ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА О ЈАВНОМ ПОЗИВУ

Непотпуне и неразумљиве пријаве и пријаве које нису попуњене на прописаним обрасцима, неће бити разматране.

Неблаговремене и недопуштене пријаве (пријаве упућене на начин који је у супротности са елементима овог конкурса) биће одбачене.

Комисија ће разматрати и одлучивати о пријављеним кандидатима током аудиције / радионице, у присуству свих чланова комисије, а аудиција ће бити одржана 3. и 4. августа 2021. године. Током аудиције, чланови комисије заједнички врше преглед глумачких, певачких и плесних способности пријављених уметника / извођача, о чему ће сачинити записник са листом одабраних кандидата, руководећи се критеријумима дефинисаним Одлуком о расписивању јавног позива.

Уколико епидемиолошке мере не буду дозвољавале окупљање више људи у затвореном простору, аудиција / радионица ће се вршити електронским путем, уз помоћ дигиталних платформи за састанке.

Комисија ће изабрати минимум 20 кандидата и сачинити резервну ранг листу.

Записник Конкурсне комисије доставља се директору Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе“, ради доношења коначне Одлуке о одабраним кандидатима.

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 20 дана од дана затварања позива.

Резултати Јавног позива биће објављени на званичној интернет страни Фондације (www.novisad2022.rs).

Одлука је коначна.

Додатне информације:

За сва додатна питања у вези са поступком пријављивања на позив, заинтересовани се могу обратити слањем имејла на адресу: production@ns2021.rs најкасније до 30. јула 2021. године. На питања постављена након наведеног рока неће бити одговарано.

Аудиција / радионица ће бити организована у Културној станици Свилара, 3. и 4. августа 2022. године.

Одлука се објављује на званичној интернет страници Фондације.

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ:

Прелиминарни датуми проба:

 1. 20, 21. и 22. септембар 2021. године у Новом Саду. Прве мизансценске пробе са редитељем и ауторским тимом.
 2. 8, 9, 29. и 30. октобар 2021. године у Новом Саду. Кореографске пробе.
 3. 22, 23. и 24. новембар 2021. године у Новом Саду. Сценске пробе са редитељем и ауторским тимом.
 4. 10, 11, 12, 13. јануар 2022. године у Новом Саду. Генералне пробе са редитељем и ауторским тимом.
 5. Додатне пробе ће бити накнадно дефинисане у складу са проценом редитеља. Посебне певачке пробе још увек нису детерминисане.

Датум реализације представе отварања:

 1. 13. јануар 2022. године у Новом Саду.
 2. У случају лоших временских прилика, алтернативни датуми за реaлизацију представе отварања су 14. и 15. јануар 2022. године.

Пријавни формулар – Образац 1

Одлука о расписивању јавног позива за одабир уметника / извођача – ЗЕНИТЕУМ :: 2022

Одлука о одабраним уметницима / извођачима за учешће у представи отварања Новог Сада – Европске престонице културе у 2022. години Зенитеум :: 2022.

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.