Претрага
Close this search box.

Javni konkurs za podršku umetnicima u 2022. godini (Kaleidoskop kulture)

I PREDMET KONKURSA

Programski narativ Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture” proizlazi iz slogana „Za nove mostove”. Ovaj slogan predstavlja ideju izgradnje novih mostova saradnje i razmene između umetnika i organizacija iz Novog Sada i Srbije s kulturnom scenom Evrope. Realizacijom projekta Evropske prestonice kulture i vrednostima koje promoviše kroz programe direktno doprinosimo procesu evropskih integracija Srbije.

„Kaleidoskop kulture” je celogodišnji projekat kulture zajedništva koji kroz različite procese spaja umetnike, ustanove kulture, nevladine organizacije, građane i posetioce. Umetnički procesi koji se odvijaju tokom čitave godine (uređenje javnih prostora, umetnički programi, rezidencije i slično) svoju javnu prezentaciju dobijaju tokom jeseni, kada se Novi Sad transformiše u grad–scenu.

Tokom pet nedelja „Kaleidoskopa kulture” programi se odvijaju u celinama koje nisu tematski detaljno izbrušene, nego su podeljene na određene umetničke oblasti s ciljem da se aktiviraju svi relevantni akteri na kulturnoj sceni, raspoloživi gradski prostori i resursi (pre svega prostori kulturnih stanica, Kreativnog distrikta i „Novih mesta”) i stave u službu umetničkog čina i kreiranja jedinstvene slike Novog Sada kao grada u kojem je kultura način života.

U okviru ovog programskog luka biće razvijani projekti koji kroz modernu metodologiju rada oživljavaju i reinterpretiraju postojeću kulturnu baštinu, predstavljaju nove umetničke forme i tendencije, edukuju i razvijaju publiku i bude svest o značaju umetnosti za poboljšanje kvaliteta svakodnevnog života.

U cilju da se podignu kapaciteti umetničke scene te da se ona podstakne na umrežavanje i povezivanje s umetnicima i umetničkim kolektivima iz Evrope i sveta, Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture” (u daljem tekstu: Fondacija) raspisuje Javni konkurs za podršku umetnicima u 2022. godini, za umetničke programe koji će biti realizovani u okviru programskog luka  „Kaleidoskop kulture” u periodu od 1.9. do 10.10.2022. godine.

Predmetni javni konkurs se realizuje kroz projekat „Izgradi se” iz Aplikacione knjige Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”.

Javni konkurs je namenjen fizičkim licima starosti do 35 godina – umetnicima, studentima, kulturnim radnicima i licima koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture i umetničkog stvaralaštva sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije.

Sredstva za realizaciju ovog konkursa obezbeđena su u Finansijskom planu Fondacije, u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara neto.

Javni konkurs se raspisuje povodom finansiranja/ realizacije programa programa u prostorima kulturnih stanica[1], Kreativnog distrikta i „Novih mesta”[2] u 2022. godini, u periodu od 1. septembra do 10. oktobra, u okviru programskog luka „Kaleidoskop kulture”, kroz finansiranje projekata usmerenih na izvođenje i predstavljanje umetničkih radova, odnosno programa u oblastima:

 • scenske i izvođačke umetnosti – muzika, pozorišna umetnost i umetnička igra, preciznije klasični balet i savremena igra (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
 • likovne umetnosti (svi medijumi), slikarstvo, grafika, crtež, fotografija, skulptura, video-art, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura (stvaralaštvo, produkcija);
 • audio-vizuelno stvaralaštvo, digitalno stvaralaštvo i multimedija;
 • književnost i literatura (događaji književnog karaktera, promocije knjiga, tribine, razgovori)
 • mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i slično.

Ovim konkursom finansiraće se isključivo honorari izvođača/ umetnika.

II CILJ JAVNOG KONKURSA

Cilj javnog konkursa jeste jačanje umetničke scene kroz doprinos vidljivosti mladih i neafirmisanih umetnika i tema koje obrađuju u polju evropske kulture.

Cilj Fondacije jeste da ovim konkursom pomogne umetnicima koji su pod pritiskom neočekivanih okolnosti bili prinuđeni da se preorijentišu i adaptiraju na nove uslove kreativnog stvaranja i predstavljanja svojih umetničkih radova i da ih podstakne na traganje za inovativnim, kreativnim i održivim rešenjima usmerenim na pronalaženje i uspostavljanje alternativnih prostora i alata za delovanje u oblasti kulture i umetnosti, odnosno umetničkog stvaralaštva, pomoću kojih je moguće prevazići nametnuta prostorna, budžetska i druga ograničenja.

III PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica do 35 godina starosti: umetnici, radnici u kulturi i lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture i umetničkog stvaralaštva, sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije, koji će svoje umetničke radove/ programe prezentovati u navedenim kulturnim stanicama, Kreativnom distriktu i na „Novim mestima”.

IV IZNOS SREDSTAVA

Sredstva za realizaciju predmetnog konkursa obezbeđena su u Finansijskom planu Fondacije u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara neto.

Takođe, Fondacija će u skladu s mogućnostima (opremom kojom raspolaže) obezbediti troškove tehničke produkcije projekata čija realizacija je planirana u Kulturnim stanicama, Kreativnom distriktu i na „Novim mestima”.

Maksimalni iznos pojedinačnog granta za konkurs iznosi do 100.000,00 dinara neto, uz obavezu Fondacije da podmiri troškove na ime pripadajućih poreza i doprinosa.

Dobijeni iznos će biti isplaćen u dve tranše.

Prva tranša (80% od ukupnog dobijenog iznosa) biće isplaćena nakon zaključenja ugovora o sufinasiranju, a druga tranša (20% od ukupnog dobijenog iznosa) po realizaciji predmetnog projekta, a po dostavljenom izveštaju.

Aplikantu može biti dodeljen i manji iznos od zatraženog, u zavisnosti od broja ostvarenih bodova i valorizacije predloga projekta. U navedenom slučaju, a pre potpisivanja ugovora, od Aplikanta će se zatražiti saglasnost za revidirani proračun programa (budžet i projektne aktivnosti), u skladu s predloženim umanjenim iznosom.

Komisija za ocenu projektnih predloga odlučivaće o tačnoj lokaciji i datumu realizacije programa projekata koji su odabrani na konkursu. Probe i postavke biće moguće samo na dan događaja.

V DOKUMENTACIJA I NAČIN PRIJAVE

Prijava se podnosi na prijavnom formularu (Obrazac 1), koji se može preuzeti sa internet stranice Fondacije (https://novisad2022.rs) u delu: Javni pozivi.

Prijava na konkurs dostavlja se elektronski i u štampanoj formi.

Prijavni formular (popunjen, potpisan i skeniran) sa Obrascima dostavlja se elektronski, u PDF formatu,  slanjem mejla na adresu: kaleidoskop@ns2022.rs.

U štampanom formatu, pored prijavnog formulara (Obrazac 1), učesnik Konkursa treba da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

 1. Kratka biografija aplikanta,
 2. Očitana lična karta,
 3. Obrazac 2 – izjava o radnom statusu

Kompletna dokumentacija (prijavni formular – Obrazac 1 i prateća dokumenta) u jednom primerku  podnosi se obavezno u zatvorenoj koverti u kancelariji Fondacije, Trg slobode 3 (PC Apolo), Novi Sad, ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu:

Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”  
Trg slobode 3 
21101 Novi Sad 
Poštanski fah 153

Na koverti je potrebno navesti sledeću napomenu: Za javni konkurs za podršku umetnicima u 2022. godini (Kaleidoskop kulture).

Prijave za javni konkurs dostavljaju se lično ili preporučenom poštom, kao i elektronskim putem, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Fondacije (https://novisad2022.rs) i u sredstvima javnog informisanja, a najkasnije do 24. 6. 2022. godine do 15.00 časova.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Maksimalni broj prijava po aplikantu: 1.

VI KRITERIJUMI ZA ODABIR I OCENU PREDLOGA PROJEKTA

Prilikom pisanja predloga projekta, potrebno je voditi računa o sledećim aspektima koji će biti korišćeni i prilikom vrednovanja predloga projekata:

 • kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
 • održivost planiranih aktivnosti (odgovorno korišćenje raspoloživih resursa za vreme trajanja projekta, mogućnost širenja i korišćenja projektnih rezultata nakon završetka finansiranja projekta);
 • kapaciteti potrebni za realizaciju projekta (stručni, odnosno umetnički kapaciteti i neophodni resursi).

VII POSTUPAK ODLUČIVANJA O JAVNOM KONKURSU

Nepotpune i nerazumljive prijave, prijave koje nisu popunjene na propisanim obrascima, kao i nepotpisane prijave neće biti razmatrane.

Neblagovremene i nedopuštene prijave (prijave upućene na način koji je u suprotnosti sa elementima ovog konkursa) biće odbačene.

Komisija će izvršiti ocenu i sačiniti konačnu rang-listu o blagovremenim, potpunim i dopuštenim prijavama, a na osnovu utvrđenih kriterijuma. Prijave će biti vrednovane ocenom od 0 do 100 poena. Najbolje plasirane prijave biće podržane u skladu sa definisanim kriterijumima za dodelu sredstava, a do njihovog konačnog utroška.

Odluka o izboru korisnika sredstava biće doneta najkasnije u roku od 15 dana od zatvaranja konkursa.

Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici Fondacije (https://novisad2022.rs).

Odluka je konačna.

Dodatne informacije: 

Za sva dodatna pitanja u vezi s postupkom prijavljivanja na konkurs, zainteresovani se mogu obratiti slanjem imejla na adresu: kaleidoskop@ns2022.rs, najkasnije do 15. 6. 2022. godine. Na pitanja postavljena nakon navedenog roka neće biti odgovarano.

Podršku realizaciji konkursa pružila IDEA.

 

Obrazac 1
Obrazac 2
Odluka o raspisivanju javnog konkursa za podršku umetnicima u 2022. godini (Kaleidoskop kulture)

 

Odluka o raspodeli sredstava po javnom konkursu za podršku umetnicima u 2022. godini

 

[1] Kulturna stanica „Mlin” (Radnička 20), Kulturna stanica „Barka” (Čenejska 54), Kulturna stanica „Rumenka” (Oslobođenja 26), Kulturna stanica „Bukovac” (Karađorđeva 76), Kulturna stanica „Liman” (Bulevar despota Stefana 5), Kulturna stanica „Svilara” (Đorđa Rajkovića 6b), Kulturna stanica „Eđšeg” (Antona Čehova 4), Kreativni distrikt (Bulevar despota Stefana 5)

[2] Detelinara (Rumenačka ulica, između brojeva 25 i 29), Kovilj (Trg oslobođenja)

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.