Претрага
Close this search box.

OTVORENI POZIV UGOSTITELJIMA ZA UKLJUČIVANJE U PROGRAM EVROPSKE PRESTONICE KULTURE

Programski narativ Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture” (u daljem tekstu: Fondacija) proizlazi iz slogana „Za nove mostove”. Ovaj slogan predstavlja ideju izgradnje novih mostova saradnje i razmene između umetnika i organizacija iz Novog Sada i Srbije s kulturnom scenom Evrope. Realizacijom projekta Evropske prestonice kulture i vrednostima koje promoviše kroz programe, direktno doprinosimo procesu evropskih integracija Srbije.

Ovim pozivom Fondacija želi da obogati kulturno umetničke programe i događaje, te da uključi prisustvo ugostiteljske ponude svojim programima, za manifestacije koje organizuje, tokom godine titule u periodu od juna do januara 2023. godine.

Fondacija poziva pravna lica i preduzetnike registrovane za obavljanje ugostiteljske delatnosti, i to za delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića, sa sedištem na teritoriji Grada Novog Sada i Zone 021[1] da se priključe programu Evropske prestonice kulture, s tim da je Fondacija jedini Organizator predmetnih događaja, te u skladu sa propisima podnosi zahtev za zauzeće javnih površina za sledeće događaje[2]:

Programski luk „TVRĐAVA MIRA“

1. EUTOPIJA (DISTRIKT MIRA): od 23. do 27. juna 2022. godine u Kreativnom distriktu
2. Betoven maraton: 26. jun 2022. godine (Gradska koncertna dvorana i Petrovaradinska tvrđava).
3. LAJBAH: 2. jul 2022. godine u dvorištu Doma vojske (pored Muzeja savremene umetnosti Vojvodine).
4. DVA DOGAĐAJA: Koncert Akademije umetnosti sa partnerskim akademijama iz Evrope (Uvertira za mir) i Tri klavira: 16. jul 2022. godine u Kreativnom distriktu na Platou .
5. PREMIJERA FILMA LIBERTA: 17. jul 2022. godine na tzv. Rege stejdžu na Petrovaradinskoj tvrđavi, odnosno na parkingu kod hotela Leopold.

Programski luk „KALEIDOSKOP KULTURE“

1. Distrikt (Kineska četvrt), više lokacija, od 1. do 10. septembra
2. Korzo, dve lokacije, bulevar Mihajla Pupina, 10. septembar
3. Podgrađe, 17. i 18. septembar
4. Dizajn vik, Spens, od 1 do 7. oktobra
5. Opera Karmen (prostor još nije definisan), 4, 5. ili 6. septembar

Programski luk „DRUGA EVROPA“

1. Nastup Eđgara, 27. novembar, Fabrika
2. 21. oktobar, otvaranje izložbe od Nevena do Betmena
3. Od 27. do 30. oktobra, Festival Filmski front u Kvorteru
4. Od 21. do 27. novembra, više programa u Kvorteru u okviru Strane B

Programski luk „DOČEK“[3]

1. 31. decembar 2022. – 1. januar 2023, Ceremonija zatvaranja EPK
2. 13. januar 2023, Doček.

Javni poziv je namenjen pravnim licima/preduzetnicima, koji su registovani za obavljanje ugostiteljske delatnosti, sa naglaskom na prodaju pića na otvorenom, s tim što je neophodno da ispune i sledeće uslove:

– aktivno pravno lice u minimalnom trajanju od 5 godina, bez prekida u poslovanju,
– da ima minimum 15 zaposlenih lica na neodređeno vreme,
– da izmiruje redovno sve poreze i doprinose u skladu sa zakonom,
– da posluje pozitivno u poslednje dve finansijske godine (2020. i 2021.)
– da poseduje minimum 1 registrovanu mobilnu fiskalnu kasu, za rad van objekta, za prodaju na otvorenom.

Fondacija ne finansira rad ugostitelja.

Fondacija kao organizator događaja obezbeđuje:

– infrastrukturnu opremljenost (struja i šankovi),
– saglasnost za privremeno zauzeće javne površine na kojoj se održavaju događaji od strane nadležnog organa,
– blagovremenu prijavu nadležnim organima sve eventualne muzičke nastupe.

Ugostitelj se obavezuje sledeće:

– da preuzima potpunu odgovornost za sadržinu prodajnog mesta na događajima,
– da posluje isključivo u skladu sa propisima,
– da pre zauzeća prostora obezbedi sve neophodne dozvole koje se odnose na točenje alkoholnih i bezalkoholnih pića pre svakog događaja;
– da obezbedi radnike za predmetnu lokaciju, koji imaju sve dozvole od nadležnih organa i iste dostavi Organizatoru na uvid pre svakog događaja;
– poštuje sve zakonske norme koje se odnose na prodajno mesto na otvorenom i točenje alkoholnih i bezalkoholnih pića na otvorenoj lokaciji;
– da snosi sve troškove i takse pribavljanja svih dozvola neophodnih za funkcionisanje prodajnog mesta u okviru događaja,
– da snosi sve troškove i takse pribavljanja dozvola za radnike na prodajnom mestu u okviru svakog događaja,
– da nakon svakog realizovanog događaja uplati Fondaciji definisan iznos sredstava u određenom procentu od neto profita od prodaje pića.

Kriterijumi za odabir ugostitelja:

– visina ponuđenog procenta koji će biti uplaćen Fondaciji nakon svakog realizovanog događaja od neto profita od prodaje pića.

Dokumentacija i način prijave

Prijava se podnosi na prijavnom formularu (Obrazac 1), koji se može preuzeti sa internet stranici Fondacije (http://novisad2022.rs) u delu: Javni pozivi.

Prijava na otvoreni poziv dostavlja se u štampanoj, odnosno analognoj formi.

U štampanom formatu, pored prijavnog formulara (Obrazac 1), učesnik poziva treba da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

1. kopija izvoda iz APR, kojom se dokazuje registrovana delatnost,
2. kopija M obrazaca i kopija iz Fonda PIO, sa listingom radnika na neodređeno vreme,
3. bilans uspeha/potvrda o bonitetu/drugi relevantni dokumenti kojima se dokazuje pozitivno poslovanje za 2020. i 2021. godinu,
4. dokaz o registraciji fiskalne kase za prodaju na otvorenom, odnosno rešenje o bezbednosnom elementuna kojem piše da je kasa registrovana za terensku, a ne statičnu prodaju
5. poresko uverenje za sve izmirene poreske obaveze.

Kompletna dokumentacija (prijavni formular — Obrazac 1 i prateća dokumenta) u jednom primerku podnosi se obavezno u zatvorenoj koverti u kancelariji Fondacije, Trg slobode 3 (PC Apolo), Novi Sad, ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu:

Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”
Trg slobode 3
21101 Novi Sad
Poštanski fah 153

Na koverti je potrebno navesti sledeću napomenu: Za „OTVORENI POZIV UGOSTITELJIMA ZA UKLJUČIVANJE U PROGRAM EVROPSKE PRESTONICE KULTURE“

Prijave za otvoreni poziv dostavljaju se lično ili preporučenom poštom najkasnije najkasnije do 20. juna 2022. godine do 15.00 časova.

Dokumentacija se ne vraća.

Maksimalni broj prijava po aplikantu: 1.

Postupak odlučivanja o javnom pozivu

Svi podaci navedeni u aplikacionim dokumentima moraju biti jasni, precizni i verodostojni.

Postupak odabira sprovešće komisija.

Nepotpune i nerazumljive prijave, prijave koje nisu popunjene na propisanim obrascima, kao i nepotpisane prijave, neoverene neće biti razmatrane.

Neblagovremene i nedopuštene prijave (prijave upućene na način koji je u suprotnosti s elementima ovog poziva) biće odbačene.

Komisija će izvršiti ocenu i sačiniti konačnu rang-listu o blagovremenim, potpunim i dopuštenim prijavama, a na osnovu utvrđenih kriterijuma. Prijave će biti vrednovane ocenom od 0 do 100 poena. Najbolje plasirane prijave biće podržane u skladu s definisanim kriterijumima za odabir.

Odluka o izboru ugostitelja biće doneta najkasnije do 22. juna 2022. godine.

Rezultati javnog poziva biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici Fondacije (http://novisad2022.rs).

Odluka je konačna.

[1] teritorija Opština Irig, Beočin i Sremski Karlovci
[2] Lista događaja je podložna promenama. O realizaciji svakog događaja ugostitelji bi ili obavešteni blagovremeno
[3] Naknadno će preciznije biti definisano od strane Fondacije učešće ugostitelja na predmetnim događajima

Prijavni formular

Odluka o izboru ugostitelja o otvorenom pozivu ugostiteljima

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.