Претрага
Close this search box.

Javni konkurs za realizaciju umetničkih programa u okviru programskog luka „Doček“

JAVNI KONKURS U CILjU FINANSIRANjA REALIZACIJE UMETNIČKIH PROGRAMA U PROSTORIMA NEZAVISNOG KULTURNOG STVARALAŠTVA U OKVIRU PROGRAMSKOG LUKA „DOČEK“

I PREDMET KONKURSA

Programski narativ Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture” proizlazi iz slogana „Za nove mostove”. Ovaj slogan predstavlja ideju izgradnje novih mostova saradnje i razmene između umetnika i organizacija iz Novog Sada i Srbije sa kulturnom scenom Evrope. Realizacijom projekta Evropske prestonice kulture i vrednostima koje taj projekat promoviše kroz programe direktno doprinosimo procesu evropskih integracija Srbije.

„Doček” je jedinstvena proslava u Evropi: slavimo dve Nove godine, dva računanja vremena, dva pisma i dve umetnosti, kroz dva programska koncepta i kroz dva otvaranja Evropske prestonice kulture. Pozivamo sve Evropljane i Evropljanke da zajedno proslavimo interkulturalni identitet Novog Sada kroz posebno osmišljen program otvaranja, koji će u brojnim gradskim prostorima proslaviti vrednosti različitosti i osloboditi najbolje snage savremenih umetničkih izraza. Kroz proslavu raznolikosti i kreativnosti, atraktivne svetlosne i digitalne forme izraza, kao i multimedijalne događaje, stvorićemo magičnu i neponovljivu atmosferu koja će poslužiti kao uvertira za uzbudljivu godinu titule Evropske prestonice kulture, ispunjenu jedinstvenim umetničkim i kulturnim programima namenjenim najrazličitijoj publici.

Doček 13. januara 2022, po „starom“ julijanskom kalendaru, biće obeležen događajima u večernjim satima, na mnogobrojnim lokacijama širom grada, u zatvorenom, uz učešće nekoliko stotina umetnika iz Evrope, čime se otkrivaju ne samo novi muzički tokovi, već i novi prostori stavljeni u službu kulture.

Novi Sad će, 13. januara 2022. godine, svečanim otvaranjem otpočeti svoju godinu kao Evropska prestonica kulture.

II CILJ JAVNOG KONKURSA

U cilju realizacije umetničkih programa, koji su u skladu sa vrednostima i programskim lukom „Doček“, Fondacija raspisuje predmetni konkurs koji se realizuje kroz projekat „Ceremonija otvaranja” iz Aplikacione knjige Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”.

Javni konkurs namenjen je finansiranju umetničkih programa koji će se realizovati 13. januara 2022. godine, u prostorima nezavisnog kulturnog stvaralaštva, a sa ciljem podrške izvođačima, bilo da su oni već afirmisani autori, bilo da pripadaju marginalizovanim umetničkim grupama odnosno grupama marginalizovanih pojedinaca.

III PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu imaju:

Registrovani ugostiteljski objekti, udruženja i druge organizacije koji obavljaju delatnost iz oblasti kulture i umetničkog stvaralaštva, u čijim se prostorima obično realizuju kulturno-umetnički programi kako nezavisne scene, tako i afirmisanih umetnika, i koji pored toga deluju i u cilju podrške marginalizovanih umetničkih grupa i pojedinaca.

IV IZNOS SREDSTAVA

Sredstva za realizaciju predmetnog konkursa obezbeđena su u Finansijskom planu Fondacije u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 RSD.

Pojedinačni grantovi opredeljeni su u iznosu od 25.000,00, 50.000,00 i 100.000,00 RSD, u zavisnosti od složenosti i kvaliteta predmetnog programa, kapaciteta prostora, tehničke opremljenosti, broja učesnika i sl.

Dobijeni iznos biće isplaćen u celosti avansno, pre realizacije predmetnog programa, a nakon potpisivanja pojedinačkih  ugovora sa dobitnicima grantova.

Fondacija će finansirati sledeće troškove: troškove honorara izvođača, putne troškove izvođača, troškove produkcije i troškove smeštaja izvođača. Svi ostali troškovi smatraće se neprihvatljivim.

V DOKUMENTACIJA I NAČIN PRIJAVE

Prijava se podnosi na prijavnom formularu (Obrazac 1), koji se može preuzeti sa internet stranice Fondacije u delu: „Javni pozivi“.

Prijava na konkurs dostavlja se elektronski i u štampanoj formi.

Prijavni formular (Obrazac 1), popunjen, overen, pečatiran, potpisan i skeniran, dostavlja se elektronski u PDF formatu slanjem mejla na adresu: docek@ns2022.rs, sa naslovom: Javni konkurs u cilju finansiranja realizacije umetničkih programa u prostorima nezavisnog kulturnog stvaralaštva u okviru programskog luka „Doček“.

Pored prijavnog formulara u štampanom formatu (Obrazac 1), potrebno je da učesnik Konkursa priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

  1. Kopija rešenja o registraciji kod nadležnog organa;
  2. Kopija dela statuta ili osnivačkog akta kojim se dokazuju ciljevi osnivanja i delatnost pravnog lica;
  3. Obrazac overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje pravnog lica;
  4. Prijavni formular (Obrazac 1).

Kompletna dokumentacija (prijavni formular, tj. Obrazac 1 i prateća dokumenta) u jednom primerku podnosi se obavezno u zatvorenoj koverti u kancelariji Fondacije, Trg slobode 3, Novi Sad, ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu:

Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”  

Trg slobode 3 

21101 Novi Sad 

Poštanski fah 153. 

Na koverti je potrebno navesti sledeću napomenu: Javni konkurs u cilju finansiranja realizacije umetničkih programa u prostorima nezavisnog kulturnog stvaralaštva u okviru programskog luka „Doček“.

Prijave za javni konkurs se dostavljaju lično ili preporučenom poštom najkasnije u roku od 18 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Fondacije i u sredstvima javnog informisanja.

Rok za podnošenje prijave ističe 16. 11. 2021. godine u 16.00 časova.

Rok za podnošenje elektronske prijave (prijavnog formulara – Obrasca 1) ističe 16. 11. 2021. godine u 16.00 časova.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Aplikant može dostaviti najviše 1 (jednu) prijavu.

VI KRITERIJUMI ZA ODABIR I OCENU PREDLOGA PROGRAMA

Prilikom pisanja predloga programa potrebno je voditi računa o sledećim aspektima koji će biti korišćeni i prilikom vrednovanja predloga programa:

  • kvalitet, originalnost i inovativnost programa;
  • podrobnost organizacije ili ugostiteljskog objekta za realizaciju programa i prethodni rad;
  • projektovani budžet.

VII POSTUPAK ODLUČIVANjA O JAVNOM KONKURSU

Nepotpune i nerazumljive prijave, prijave koje nisu popunjene na propisanim obrascima, kao i nepotpisane prijave neće biti razmatrane.

Neblagovremene i nedopuštene prijave (tj. prijave upućene na način koji je u suprotnosti sa elementima ovog konkursa) biće odbačene.

Komisija će izvršiti ocenu i sačiniti konačnu rang-listu o blagovremenim, potpunim i dopuštenim prijavama, a na osnovu utvrđenih kriterijuma. Prijave će biti vrednovane ocenom od 0 do 100 poena. Najbolje plasirane prijave biće podržane u skladu sa definisanim kriterijumima za dodelu sredstava, a do njihovog konačnog utroška.

Odluka o izboru korisnika sredstava biće doneta najkasnije u roku od 7 dana od zatvaranja konkursa.

Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici Fondacije.

Odluka je konačna.

Dodatne informacije: 

Za sva dodatna pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja na konkurs, zainteresovani se mogu obratiti slanjem imejla na adresu: docek@ns2022.rs, najkasnije do 5. 11. 2021. godine. Na pitanja postavljena nakon navedenog roka neće biti odgovarano.

Prijavni formular – Obrazac 1

Odluka o raspisivanju javnog konkursa u cilju finansiranja realizacije umetničkih programa u prostorima nezavisnog kulturnog stvaralaštva u okviru programskog luka „Doček”

Uputstvo za budžetiranje i izveštavanje

Odluka o realizaciji umetničkih programa u okviru programskog luka „Дoček“

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.